29.01.2013 г.

Държавен вестник, бр. 8


Променени актове

 • Наредба № 2 от 31 март 2006 г. за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за пътуване по автомобилния транспорт, предвидени в нормативни актове за определени категории пътници
 • Наредба № 4 от 1 март 2002 г. за приемане на ученици в националната гимназия за древни езици и култури "константин-кирил философ"
 • Правилник за устройство и дейността на комисията за защита от дискриминация

Нови актове

 • Наредба № н-1 от 14 януари 2013 г. за реда и начина за изчисляване на разходите за издръжка, обучение, квалификация и/или преквалификация на военнослужещите от министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и ...
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № 2 от 2006 г. за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за пътуване по автомобилния транспорт, предвидени в нормативни актове за ...
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № 4 от 2002 г. за приемане на ученици в националната гимназия за древни езици и култури "константин-кирил философ" (дв, бр. 25 от 2002 г.)
 • Наредба за реда за разпореждане с жилища, ателиета и гаражи, предоставени за управление на министерството на вътрешните работи
 • Наредба за условията и реда за внедряване на интелигентните транспортни системи в областта на автомобилния транспорт и за интерфейси с останалите видове транспорт
 • Постановление № 14 от 21 януари 2013 г. за приемане на наредба за условията и реда за внедряване на интелигентните транспортни системи в областта на автомобилния транспорт и за интерфейси с останалите видове транспорт
 • Постановление № 15 от 21 януари 2013 г. за приемане на наредба за реда за разпореждане с жилища, ателиета и гаражи, предоставени за управление на министерството на вътрешните работи
 • Правилник за изменение и допълнение на правилника за устройството и дейността на комисията за защита от дискриминация (дв, бр. 57 от 2005 г.)
 • Техническо споразумение за водоснабдяване на полигон ново село, зона 1 - предна оперативна база(одобрено с решение № 426 от 29 май 2012 г. на министерския съвет. в сила от датата на подписването му - 31 май 2012 г.)
 • Указ № 4 от 15.01.2013 г. за награждаване на йордан йовчев йовчев с орден "стара планина" първа степен
 • Указ № 5 от 17.01.2013 г. за насрочване на частичен избор за кмет на кметство долен, община златоград, област смолян
 • Указ № 6 от 17.01.2013 г. за насрочване на частичен избор за кмет на кметство власатица, община враца, област враца