10.05.2013 г.

Държавен вестник, бр. 42

Променени актове

 • Правилник за устройството и дейността на висшия консултативен съвет по водите
 • Решение № 151 от 28 март 2000 г. за определяне на спечелилия конкурса кандидат за предоставяне на концесия върху част от минералната вода от сондаж № 5 "горски пункт" на находище "велинград-чепино", община велинград, област пазарджик
 • Решение № 167 от 28 март 2001 г. за определяне на спечелилия конкурса кандидат за предоставяне на концесия върху част от минералната вода от малмоваланжския водоносен хоризонт - участък каварна, община каварна, област добрич, разкрита ...
 • Решение № 274 от 24 април 2001 г. за определяне на спечелилия конкурса кандидат за предоставяне на концесия върху част от минералната вода от водоизточник каптаж "чобан чешма" на находище "хисаря", община хисаря, област пловдив
 • Решение № 29 от 16 януари 2002 г. за определяне на спечелилия конкурса кандидат за предоставяне на концесия върху част от минералната вода от находище "катунци", с. катунци, община сандански, област благоевград, разкрита чрез водоизточник сондаж № 236
 • Решение № 309 от 11 май 1999 г. за предоставяне на концесия за част от минералната вода от находище "банкя" - район "банкя", столична община, област софия
 • Решение № 313 от 26 април 2005 г. за определяне на спечелилия конкурса кандидат за предоставяне на концесия за част от минералната вода, обект - изключителна държавна собственост, от находище "бързия", с. бързия, община берковица, област монтана
 • Решение № 38 от 2 февруари 2000 г. за определяне на концесионер чрез проведен конкурс за част от минералната вода от находище "горна баня" - софия, столична община, област софия
 • Решение № 469 от 11 юли 2002 г. за предоставяне на концесия върху част от минералната вода, обект - изключителна държавна собственост, от находище "софия - княжево", софия, район "витоша", столична община
 • Решение № 522 от 2 август 2002 г. за определяне на спечелилия конкурса кандидат за предоставяне на концесия върху част от минералната вода от находище "сандански", гр. сандански, община сандански, област благоевград, разкрита чрез сондаж № с-1
 • Решение № 54 от 31 януари 2002 г. за предоставяне на концесия върху част от минералната вода, обект - изключителна държавна собственост, от находище "софия - княжево", софия, район "витоша", столична община, разкрита чрез сондаж № 1хг
 • Решение № 578 от 12 август 1999 г. за предоставяне на концесия върху минерална вода от находище "горна баня" - софия, столична община, област софия
 • Решение № 59 от 8 февруари 1999 г. за привеждане в съответствие със закона за концесиите на правомерно придобити права от "атлантик дивайн" - оод, върху минерална вода от сондаж № 3 на находище "девин" - девин, смолянска област, обект по ...
 • Решение № 592 от 1 септември 1999 г. за предоставяне на концесия за част от минералната вода от сондаж № 5 "горски пункт" на находище "велинград-чепино", община велинград, област пазарджик (загл. изм. - дв, бр. 65 от 2000 г.)
 • Решение № 595 от 6 август 2001 г. за предоставяне на концесия върху част от минералната вода от находище "катунци", с. катунци, община сандански, област благоевград, обект - изключителна държавна собственост
 • Решение № 647 от 6 октомври 1999 г. за определяне на концесионер чрез проведен конкурс за част от минералната вода от находище "банкя" - район "банкя", столична община, област софия, разкрита чрез сондаж № 1 хг "иваняне"
 • Решение № 659 от 10 октомври 2000 г. за предоставяне на концесия върху част от минералната вода от малмоваланжския водоносен хоризонт - участък каварна, община каварна, област добрич, обект - изключителна държавна собственост
 • Решение № 67 от 8 февруари 1999 г. за привеждане в съответствие със закона за концесиите на правомерно придобити и осъществявани от кооперативно предприятие "булминвекс - гб" права върху минерална вода - обект по чл. 4, ал. 1, т. 7 от ...
 • Решение № 670 от 10 декември 1998 г. за привеждане в съответствие със закона за концесиите на правомерно придобити права от трудовопроизводителна кооперация "михалково" върху минерална вода, обект по чл. 4, ал. 1, т. 7 от закона за ...
 • Решение № 672 от 10 декември 1998 г. за привеждане в съответствие със закона за концесиите на правомерно придобити права от трудовопроизводителна кооперация "хисар-90" върху минерална вода, обект по чл. 4, ал. 1, т. 7 от закона за ...
 • Решение № 68 от 8 февруари 1999 г. за привеждане в съответствие със закона за концесиите на правомерно придобити права от "девин" - ад, върху минерална вода от сондаж № 5 на находище "девин" - девин, смолянска област, обект по чл. 4, ...
 • Решение № 706 от 31 октомври 2000 г. за предоставяне на концесия върху част от минералната вода от находище "хисаря", община хисаря, област пловдив, обект - изключителна държавна собственост
 • Решение № 731 от 9 септември 2004 г. за определяне на спечелилия конкурса кандидат за предоставяне на концесия върху част от минералната вода от находище "софия - княжево", софия, район "витоша", столична община, разкрита чрез сондаж № 1хг
 • Решение № 83 от 11 февруари 2003 г. за определяне на спечелилия конкурса кандидат за предоставяне на концесия върху част от минералната вода от находище "софия - княжево", софия, район "витоша", столична община, област софия
 • Решение № 852 от 27 октомври 2004 г. за предоставяне на концесия за част от минералната вода, обект - изключителна държавна собственост, от находище "бързия", с. бързия, община берковица, област монтана, разкрита чрез сондаж № 1
 • Решение № 88 от 15 февруари 2002 г. за предоставяне на концесия върху част от минералната вода от находище "сандански", община сандански, област благоевград, обект - изключителна държавна собственост
 • Решение № 89 от 17 февруари 1999 г. за предоставяне на концесия за минерална вода от сондаж № р-11х, находище - варна, варненски артезиански басейн, малмоваланжски водоносен хоризонт, участък "кк "златни пясъци", обект - изключителна държавна ...

Нови актове

 • Правилник за изменение и допълнение на правилника за устройството и дейността на висшия консултативен съвет по водите (дв, бр. 39 от 2002 г.)
 • Решение № 266 от 26 април 2013 г. за приемане на отчета за дейността на управителния съвет на националния компенсационен жилищен фонд за 2012 г.
 • Решение № 267 от 26 април 2013 г. за изменение на решения на министерския съвет за предоставяне на концесии за добив на минерални води - изключителна държавна собственост, в частта им относно валутата за изчисляване на годишното ...
 • Споразумение между правителството на република България и правителството на република турция за забрана и предотвратяване на незаконния внос, износ и прехвърляне на правото на собственост на културни ценности ...
 • Споразумение между правителството на република България и правителството на съединените американски щати за засилване на сътрудничеството в предотвратяването и борбата с тежката престъпност(ратифицирано със закон, приет от 41-ото НС ...