18.05.2013 г.

Държавен вестник, бр. 45

Променени актове

  • Решение № 2642-нс от 15 май 2013 г. за обявяване на резултатите от гласуването в изборите за четиридесет и второ народно събрание, произведени на 12 май 2013 г.
  • Наредба № н-8 от 29 декември 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица

Нови актове

  • Правилник за състава, функциите и дейността на националния съвет за нематериално културно наследство към министъра на културата
  • Наредба № 1 от 8 май 2013 г. за реда за водене на регистъра на нематериалното културно наследство на република България
  • Наредба за изменение и допълнение на наредба № н-8 от 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица (дв, бр. 1 от 2...
  • Решение № 285 от 10 май 2013 г. за даване на разрешение за прехвърляне изцяло на правата и задълженията по предоставена на сд "бм трейд-1 - ресурси и сие" - бургас, концесия за добив на подземни богатства от находище "дядово бомил", община нова загора,...
  • Решение № 2652-нс от 17 май 2013 г. относно обявяване на избрани народни представители в четиридесет и второто народно събрание по реда на чл. 253 ик
  • Решение № 2649-нс от 16 май 2013 г. относно поправка на техническа грешка в решение № 2642-нс от 15 май 2013 г. на цик (дв, бр. 44 от 2013 г.)
  • Указ № 89 от 17.05.2013 г. за свикване на първо заседание новоизбраното четиридесет и второ народно събрание
  • Постановление № 113 от 10 май 2013 г. за утвърждаване на таксите за кандидатстване и за обучение в държавните висши училища за учебната 2013 - 2014 г.