28.05.2013 г.

Държавен вестник, бр. 47

Променени актове

 • Наредба № 11 от 15 май 2007 г. за условията и реда за признаване на организации на производители на плодове и зеленчуци и на техните асоциации и за условията и реда за одобряване и изменение на одобрените оперативни програми ...
 • Наредба № 15 от 12 май 2005 г. за имунизациите в република България
 • Наредба № 59 от 5 декември 2006 г. за управление на безопасността в железопътния транспорт
 • Постановление № 110 от 3 юни 2010 г. за създаване на съвет за развитие при министерския съвет

Нови актове

 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № 11 от 2007 г. за условията и реда за признаване на организации на производители на плодове и зеленчуци и на техните асоциации и за условията и реда за одобряване и изменение на ...
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в република България (дв, бр. 45 от 2005 г.)
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № 59 от 2006 г. за управление на безопасността в железопътния транспорт (дв, бр. 102 от 2006 г.)
 • Наредба за отсрочване на запасни и техника-запас от повикване във въоръжените сили при мобилизация
 • Постановление № 114 от 16 май 2013 г. за приемане на наредба за отсрочване на запасни и техника-запас от повикване във въоръжените сили при мобилизация
 • Постановление № 119 от 18 май 2013 г. за одобряване на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2013 г. за изпълнение на дейности по закона за устройството на ...
 • Постановление № 122 от 18 май 2013 г. за изменение на постановление № 110 на министерския съвет от 2010 г. за създаване на съвет за развитие при министерския съвет (дв, бр. 44 от 2010 г.)
 • Решение № 2671-нс от 22 май 2013 г. за обявяване за избрана за народен представител в 17. многомандатен изборен район - пловдивски, маргарита асенова стоилова от листата на кп "коалиция за България" на мястото на румен василев стоянов
 • Решение № 2672-нс от 22 май 2013 г. за обявяване за избран за народен представител в 13. многомандатен изборен район - пазарджишки, лазар огнянов попов от листата на кп "коалиция за България" на мястото на илияна малинова йотова
 • Решение за избиране на временна комисия за изработване на проект за правилник за организацията и дейността на народното събрание
 • Решение за избиране на временни секретари на четиридесет и второто народно събрание
 • Решение за избиране на заместник-председатели на четиридесет и второто народно събрание
 • Решение за избиране на председател на четиридесет и второто народно събрание
 • Решение за прекратяване пълномощията на народен представител
 • Решение за прекратяване пълномощията на народен представител
 • Решение за приемане на процедурни правила за избиране на заместник-председатели на четиридесет и второто народно събрание
 • Решение за приемане на процедурни правила за избиране на председател на четиридесет и второто народно събрание
 • Решение за създаване на временна комисия по правни въпроси
 • Решение по прилагането на правилника за организацията и дейността на народното събрание (дв, бр. 58 от 2009 г.)
 • Указ № 91 от 23.05.2013 г. за възлагане на кандидата за министър-председател бойко методиев борисов да състави правителство
 • Указ № 92 от 23.05.2013 г. за възлагане на кандидата за министър-председател пламен василев орешарски да състави правителство