24.01.2014 г.

Държавен вестник, бр. 7

Променени актове

 • Наредба № 1 от 16 януари 2003 г. за свидетелствата за правоспособност на авиационния персонал
 • Наредба № 7 от 14 януари 1999 г. за регистрация на гражданските въздухоплавателни средства в република България
 • Наредба № 8 от 14 януари 1999 г. за определяне на летателната годност на гражданските въздухоплавателни средства в република България
 • Наредба № 21 от 25 април 2007 г. за правилата за освидетелстване при определяне на медицинската годност за летателна работа и други видове авиационни дейности в гражданското въздухоплаване
 • Наредба № 22 от 21 юли 1999 г. за извършване на полети във въздушното пространство и от/до летищата на република България

Нови актове

 • Определение № 1 от 14 януари 2014 г. по конституционно дело № 21 от 2013 г.
 • Указ № 1 от 10.01.2014 г. за освобождаване на веселин иванов вълчев от длъжността извънреден и пълномощен посланик на република България в република кипър
 • Указ № 2 от 10.01.2014 г. за назначаване на христо георгиев георгиев за извънреден и пълномощен посланик на република България в република кипър
 • Указ № 5 от 20.01.2014 г. за насрочване на частичен избор за кмет на кметство изгрев, община благоевград, област благоевград
 • Указ № 6 от 20.01.2014 г. за обнародване на закона за ратифициране на меморандума за разбирателство между правителството на република България и правителството на съединените американски щати относно финансирана от съединените американски щати техничес...
 • Наредба № H-1 от 9 януари 2014 г. за регистрация, първоначално определяне, поддържане на летателната годност, експлоатация на свръхлеки въздухоплавателни средства, обучение и издаване на свидетелства за правоспособност на пилотите и контрола върху тях
 • Решение за промяна в състава на комисията по външна политика
 • Решение за промяна в състава на комисията по труда и социалната политика
 • Решение № 21 от 16 януари 2014 г. за административно-териториална промяна в община омуртаг, област търговище - закриване на населено място
 • Решение за промяна в състава на комисията по енергетика
 • Решение за промяна в състава на комисията по икономическата политика и туризъм
 • Решение за промяна в състава на комисията по въпросите на децата, младежта и спорта
 • Решение за промяна в състава на комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове
 • Решение по доклада на временната анкетна комисия за проучване на обстоятелствата по оповестените факти и данни за нарушения, извършени в комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси
 • Решение № 11225 от 1 август 2013 г. по административно дело № 49 от 2013 г. (обн. - дв, бр. 7 от 2014 г.)
 • Указ № 7 от 22.01.2014 г. за насрочване на частичен избор за кмет на кметство сталево, община димитровград, област хасково
 • Закон за ратифициране на меморандума за разбирателство между правителството на република България и правителството на съединените американски щати относно финансирана от съединените американски щати техническа помощ