22.04.2014 г.

Държавен вестник, бр. 35

Променени актове

 • Изборен кодекс
 • Кодекс за социално осигуряване (загл. изм. - дв, бр. 67 от 2003 г.)
 • Закон за здравното осигуряване
 • Закон за кредитните институции
 • Закон за обществените поръчки
 • Закон за потребителския кредит
 • Наредба № I-157 от 1 октомври 2002 г. за условията и реда за издаване на свидетелство за управление на моторни превозни средства, отчета на водачите и тяхната дисциплина

Нови актове

 • Закон за изменение и допълнение на закона за потребителския
 • кредит (дв, бр. 18 от 2010 г.)
 • Закон за изменение на изборния кодекс (дв, бр. 19 от 2014 г.)
  Закон за ратифициране на споразумението между правителството на република България и правителството на конфедерация швейцария за изменение на приложение 4 от рамковото споразумение между правителството на република България и федералния съвет на конфед...
 • Закон за сметната палата
 • Наредба № 6 от 11 април 2014 г. за условията и реда за осъществяване на програми за превенция на употребата на наркотични вещества
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № I-157 от 2002 г. за условията и реда за издаване на свидетелство за управление на моторни превозни средства, отчета на водачите и тяхната дисциплина (дв, бр. 97 от 2002 г.)
 • Решение за избиране на председател и членове на комисията за защита на личните данни
 • Указ № 72 от 11.04.2014 г. за назначаване на лена минкова русенова за член на управителния съвет на българската народна банка
 • Указ № 74 от 11.04.2014 г. за обнародване на закона за ратифициране на споразумението между правителството на република България и правителството на конфедерация швейцария за изменение на приложение 4 от рамковото споразумение между правителството на р...
 • Указ № 75 от 15.04.2014 г. за обнародване на закона за изменение и допълнение на закона за потребителския кредит
 • Указ № 76 от 15.04.2014 г. за обнародване на закона за изменение на изборния кодекс
 • Указ № 77 от 17.04.2014 г. за обнародване на закона за сметната палата