16.05.2014 г.

Държавен вестник, бр. 41

Променени актове

 • Наредба № 1 от 17 май 2011 г. за условията и реда за прием и спортна подготовка на учениците в спортните училища
 • Наредба № 11 от 31 октомври 2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари
 • Наредба за задължителните общи условия за сигурност на автоматизираните информационни системи или мрежи, в които се създава, обработва, съхранява и пренася класифицирана информация
 • Наредба за таксите за използване на летищата за обществено ползване и за аеронавигационно обслужване в република България
 • Национален рамков договор за медицинските дейности между националната здравноосигурителна каса и българския лекарски съюз за 2014 г.

Нови актове

 • Договор за изменение и допълнение на националния рамков договор за медицинските дейности между националната здравноосигурителна каса и българския лекарски съюз за 2014 г. (дв, бр. 3 от 2014 г.)
 • Наредба № 8 от 8 май 2014 г. за условията и реда за внос, износ и обмен на органи, тъкани и клетки
 • Наредба № н-11 от 30 април 2014 г. за определяне на изискванията за здравословна годност на морските лица в република България
 • Наредба за допълнение на наредба № 11 от 2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари (дв, бр. 108 от 2002 г.)
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № 1 от 2011 г. за условията и реда за прием и спортна подготовка на учениците в спортните училища (дв, бр. 40 от 2011 г.)
 • Постановление № 103 от 8 май 2014 г. за откриване на институт за изследване и развитие на лидерството в информационна среда в структурата на университета по библиотекознание и информационни технологии – софия
 • Постановление № 104 от 8 май 2014 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на министерството на външните работи за 2014 г.
 • Постановление № 105 от 9 май 2014 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на министерството на регионалното развитие за 2014 г.
 • Постановление № 106 от 9 май 2014 г. за допълнение на наредбата за таксите за използване на летищата за обществено ползване и за аеронавигационно обслужване в република България, приета с постановление № 280 на министерския съвет от 1998 г. (дв, бр. 2 ...
 • Постановление № 110 от 10 май 2014 г. за изменение на наредбата за задължителните общи условия за сигурност на автоматизираните информационни системи или мрежи, в които се създава, обработва, съхранява и пренася класифицирана информация, приета с поста...
 • Решение № 302-нс от 8 май 2014 г.
 • Решение № 316-ми от 9 май 2014 г. относно утвърждаване образците на изборните книжа за произвеждане на изборите за общински съветници и кметове
 • Решение за удължаване срока на действие на временната анкетна комисия за проверка и установяване на всички обстоятелства около публично огласения телефонен разговор между бившия министър-председател бойко борисов и бившия директор на агенция "митници" ...
 • Решение по искане за предсрочно освобождаване на заместник-председателя на 42-то народно събрание мая божидарова манолова
 • Спогодба между правителството на република България и правителството на китайската народна република за морски транспорт (утвърдена с решение № 158 от 21 март 2014 г. на министерския съвет. в сила от 4 май 2014 г.)
 • Споразумение между агенцията за ядрено регулиране на република България и федералната служба по екологичен, технологичен и атомен надзор на руската федерация за сътрудничество в областта на регулирането на ядрената и радиационната безопасност при изпол...
 • Указ № 115 от 08.05.2014 г. за насрочване на частичен избор за кмет на кметство джулюница, община лясковец, област велико търново