30.05.2014 г.

Държавен вестник, бр. 45

Променени актове

 • Наредба № I-45 от 24 март 2000 г. за регистриране, отчет, пускане в движение и спиране от движение на моторните превозни средства и ремаркета, теглени от тях, и реда за предоставяне на данни за регистрираните пътни превозни средства (загл. изм. и доп. ...
 • Тарифа № 5 за таксите, които се събират в системата на министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията (загл. изм. - дв, бр. 101 от 2005 г., изм. - дв, бр. 96 от 2011 г.)
 • Постановление № 19 от 7 февруари 2014 г. за одобряване на средства от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел ІІ, т. 4.1.2 от закона за държавния бюджет на република България за 2014 г.
 • Постановление № 3 от 15 януари 2014 г. за изпълнението на държавния бюджет на република България за 2014 г.

Нови актове

 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № I-45 от 2000 г. за регистриране, отчет, пускане в движение и спиране от движение на моторните превозни средства и ремаркета, теглени от тях, и реда за предоставяне на данни за регистрираните пътни превозни...
 • Постановление № 126 от 21 май 2014 г. за изменение и допълнение на тарифа № 5 за таксите, които се събират в системата на министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, одобрена с постановление № 81 на министерския съвет от 200...
 • Постановление № 127 от 22 май 2014 г. за одобряване на допълнителни разходи и трансфери за закупуване на учебници и на учебни помагала за децата и учениците в детските градини и училища за 2014 г.
 • Постановление № 128 от 22 май 2014 г. за одобряване на средства от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел II, т. 4.1.2 и ал. 5, т. 4 от закона за държавния бюджет на република България за 2014 г.
 • Постановление № 129 от 22 май 2014 г. за одобряване на допълнителни трансфери за бюджетите на общини за 2014 г.
 • Постановление № 130 от 22 май 2014 г. за изменение на постановление № 3 на министерския съвет от 2014 г. за изпълнението на държавния бюджет на република България за 2014 г. (дв, бр. 8 от 2014 г.)
 • Постановление № 131 от 23 май 2014 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на министерството на вътрешните работи за 2014 г., в т. ч. за българския червен кръст, за предоставяне на безвъзмездна хуманитарна помощ на република сърбия и на бос...
 • Указ № 122 от 21.05.2014 г. за награждаване посмъртно на георги аспарухов рангелов с орден "стара планина" първа степен
 • Указ № 123 от 21.05.2014 г. за награждаване на ваня атанасова гешева с орден "стара планина" първа степен
 • Указ № 124 от 21.05.2014 г. за награждаване на ивана маринова тодорова с орден "стара планина" първа степен
 • Указ № 125 от 21.05.2014 г. за награждаване на стоян славчев хранов с орден "стара планина" втора степен
 • Указ № 126 от 21.05.2014 г. за награждаване на станка златева христова с медал "за заслуга"
 • Указ № 127 от 21.05.2014 г. за награждаване на юлия боянова йорданова с медал "за заслуга"
 • Указ № 128 от 21.05.2014 г. за награждаване на симеон атанасов щерев с медал "за заслуга"
 • Указ № 129 от 21.05.2014 г. за награждаване на петя тодорова неделчева с медал "за заслуга"
 • Указ № 130 от 21.05.2014 г. за награждаване на мария димитрова михайлова с медал "за заслуга"
 • Указ № 131 от 21.05.2014 г. за награждаване на йорданка благоева иванова с медал "за заслуга"
 • Указ № 132 от 21.05.2014 г. за награждаване на петър райчев стойчев с медал "за заслуга"
 • Указ № 133 от 21.05.2014 г. за награждаване на лазар маринов лазаров с медал "за заслуга"
 • Указ № 134 от 21.05.2014 г. за награждаване на люсиен иванов велчев с медал "за заслуга"