7.05.2014 г.

Държавен вестник, бр. 38

Променени актове

  • Закон за собствеността и ползуването на земеделските земи
  • Наредба № 2 за професионалната правоспособност и квалификацията на спортно-педагогическите кадри (загл. изм. - дв, бр. 38 от 2014 г.)

Нови актове

  • Закон за изменение и допълнение на закона за собствеността и ползуването на земеделските земи (дв, бр. 17 от 1991 г.)
  • Наредба за изменение и допълнение на наредба № 2 от 25 октомври 2011 г. за професионалната правоспособност и квалификацията на спортно-педагогическите кадри (дв, бр. 92 от 2011 г.)
  • Постановление № 100 от 28 април 2014 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на министерството на труда и социалната политика за 2014 г.
  • Постановление № 101 от 28 април 2014 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на министерството на отбраната за 2014 г. за участие във военната операция на европейския съюз в централноафриканската република (EUFOR CAR)
  • Решение за избор на председател на сметната палата на република България
  • Указ № 114 от 30.04.2014 г. за обнародване на закона за изменение и допълнение на закона за собствеността и ползуването на земеделските земи