21.06.2014 г.

Държавен вестник, бр. 51

Променени актове

 • Наредба № 5 от 15 май 2003 г. за оценяване и одобряване на учебници и учебни помагала
 • Наредба № 7 от 23 юни 2011 г. за условията и реда за прилагане на извънредни мерки за подпомагане на пазара в сектора на зеленчуците

Нови актове

 • Меморандум за разбирателство между министерството на отбраната на република България и министерството на отбраната на република латвия за сътрудничество в областта на отбраната (одобрен с решение № 139 от 14 март 2014 г. на министерския съве...
 • Наредба № 1 от 4 юни 2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри
 • Наредба № 9 от 12 юни 2014 г. за определяне на реда за издаване на здравен сертификат за износ на продукти и стоки със значение за здравето на човека
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № 5 от 2003 г. за оценяване и одобряване на учебници и учебни помагала (дв, бр. 49 от 2003 г.)
 • Постановление № 160 от 13 юни 2014 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на държавна агенция "национална сигурност" за 2014 г.
 • Решение № 14576 от 6 ноември 2013 г. по административно дело № 7810 от 2013 г. (обн. - дв, бр. 51 от 2014 г.)
 • Решение № 398 от 12 юни 2014 г. за даване на разрешение за промяна в размера на площ блок 1-12 кнежа за търсене и проучване на суров нефт и природен газ - подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 3 от закона за подземните богатства, разположена в области...
 • Решение № 399 от 12 юни 2014 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 3 от закона за подземните богатства - нефт и природен газ - природен газ и кондензат, от находище "искър-запад", разположено на територията н...
 • Решение № 601-нс от 17 юни 2014 г.