3.06.2014 г.

Държавен вестник, бр. 46

Променени актове

 • Правилник за дейността на комисията за защита на личните данни и на нейната администрация
 • Наредба № 23 от 13 декември 2007 г. за управление на националната млечна квота
 • Наредба № 26 от 14 октомври 2010 г. за специфичните изисквания за директни доставки на малки количества суровини и храни от животински произход

Нови актове

 • Наредба № 1 от 23 май 2014 г. за условията и реда за възстановяване на част от транспортните разходи на педагогическия персонал в детските градини, училищата и обслужващите звена
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № 26 от 2010 г. за специфичните изисквания за директни доставки на малки количества суровини и храни от животински произход (дв, бр. 84 от 2010 г.)
 • Наредба за изменение на наредба № 23 от 2007 г. за управление на националната млечна квота (дв, бр. 108 от 2007 г.)
 • Правилник за изменение и допълнение на правилника за дейността на комисията за защита на личните данни и на нейната администрация (дв, бр. 11 от 2009 г.)
 • Решение № 347 от 23 май 2014 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от закона за подземните богатства - строителни материали - пясъци, от находище "алчака", разположено в землището на с. хаджиево, община паз...
 • Решение № 575-еп от 30 май 2014 г. относно обявяване на избраните членове на европейския парламент от република България
 • Решение за попълване състава на комисията по външна политика
 • Решение за промяна в състава на комисията за взаимодействие с граждански организации и движения
 • Решение за промяна в състава на комисията по въпросите на децата, младежта и спорта
 • Решение за промяна в състава на комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения
 • Решение по предложение за гласуване недоверие на министерския съвет на република България
 • Указ № 135 от 28.05.2014 г. за награждаване на тодор владимиров бурилков с орден "св. св. кирил и методий" огърлие
 • Указ № 136 от 28.05.2014 г. за награждаване на славка николова бозукова с орден "св. св. кирил и методий" първа степен
 • Указ № 137 от 29.05.2014 г. за насрочване на частичен избор за кмет на кметство партизани, община братя даскалови, област стара загора