13.01.2015 г.

Държавен вестник, бр. 3

Променени актове

 • Наредба № рд-02-20-19 от 29 декември 2011 г. за проектиране на строителните конструкции на строежите чрез прилагане на европейската система за проектиране на строителни конструкции
 • Правилник за устройството, организацията на работата и финансирането на специализирания експертен съвет за опазване на недвижимите културни ценности

Нови актове

 • Всемирна пощенска конвенция (ратифицирана със закон, приет от 42-то народно събрание на 9 юли 2014 г. - дв, бр. 59 от 2014 г. в сила за република България от 1 януари 2014 г.)
 • Заключителен протокол към всемирната пощенска конвенция (ратифициран със закон, приет от 42-то народно събрание на 9 юли 2014 г. - дв, бр. 59 от 2014 г. в сила за република България от 1 януари 2014 г.)
 • Конвенция за учредяването на европейската организация за разработване на метеорологични спътници (EUMETSAT) (влязла в сила на 19 юни 1986, включително поправки, влезли в сила на 19 ноември 2000 г. ратифицирана със закон, приет от 42-то народно събрание на 19 март 2014 г. - дв, бр. 30 от 2014 г. в сила за република България от 30 април 2014 г.)
 • Общ правилник на всемирния пощенски съюз (преработен и приет от конгреса в доха 2012 г.) (ратифициран със закон, приет от 42-то народно събрание на 9 юли 2014 г. - дв, бр. 59 от 2014 г. в сила за република България от 1 януари 2014 г.)
 • Правилник за изменение и допълнение на правилника за устройството, организацията на работата и финансирането на специализирания експертен съвет за опазване на недвижимите културни ценности (дв, бр. 48 от 2011 г.)
 • Протокол за привилегиите и имунитетите на европейската организация за разработване на метеорологични спътници (EUMETSAT) (ратифициран със закон, приет от 42-то народно събрание на 19 март 2014 г. - дв, бр. 30 от 2014 г. в сила за република България от 30 май 2014 г.)
 • Споразумение за услугите по пощенските плащания (ратифицирано със закон, приет от 42-то народно събрание на 9 юли 2014 г. - дв, бр. 59 от 2014 г. в сила за република България от 1 януари 2014 г.)
 • Споразумение между правителството на република България и европейската организация за разработване на метеорологични спътници (EUMETSAT) относно присъединяването на република България към конвенцията за учредяването на европейска организация за разработване на метеорологични спътници (EUMETSAT) и свързаните ред и условия (ратифицирано със закон, приет от 42-то народно събрание на 19 март 2014 г. - дв, бр. 30 от 2014 г. в сила от 25 април 2014 г.)
 • Указ № 2 от 08.01.2015 г. за награждаване на г-н ахмед буташ - извънреден и пълномощен посланик на алжирската демократична и народна република в република България, с орден "мадарски конник" първа степен за неговия значителен принос за развитието на двустранните отношения между република България и алжирската демократична и народна република
 • Указ № 3 от 08.01.2015 г. за насрочване на нови избори за общински съветници и кмет на община сърница, област пазарджик, на 15 март 2015 г.
 • Финансов договор между република България и европейската инвестиционна банка (проект "България - съфинансиране по фондовете на ес 2014 - 2020 г. (спз)") (ратифициран със закон, приет от 43-то народно събрание на 11 декември 2014 г. - дв, бр. 103 от 2014 г. в сила за република България от 18 декември 2014 г.)