27.01.2015 г.

Държавен вестник, бр. 7

Променени актове

 • Наредба № 5 от 1 септември 2004 г. за корабните документи
 • Устройствен правилник на министерството на финансите

Нови актове

 • Закон за ратифициране на споразумението за изменение и допълнение на рамковото споразумение между правителството на република България и европейския инвестиционен фонд относно изпълнението на инициативата JEREMIE в република България и на споразумението за изменение и допълнение на финансовото споразумение между правителството на република България и европейския инвестиционен фонд относно изпълнението на инициативата JEREMIE в република България
 • Методика за определяне на минималния размер на концесионното плащане за морските плажове - обекти на концесия, по реда на чл. 8, ал. 2 и 3 от закона за устройството на черноморското крайбрежие
 • Методика за определяне на минималния размер на наемната цена за морските плажове по реда на чл. 8, ал. 2 и 3 от закона за устройството на черноморското крайбрежие
 • Наредба № 1 от 22 януари 2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № 5 от 2004 г. за корабните документи (дв, бр. 88 от 2004 г.)
 • Постановление № 10 от 19 януари 2015 г. за изменение и допълнение на устройствения правилник на министерството на финансите, приет с постановление № 249 на министерския съвет от 2009 г. (дв, бр. 85 от 2009 г.)
 • Постановление № 9 от 19 януари 2015 г. за приемане на методика за определяне на минималния размер на концесионното плащане за морските плажове - обекти на концесия, по реда на чл. 8, ал. 2 и 3 от закона за устройството на черноморското крайбрежие и на методика за определяне на минималния размер на наемната цена за морските плажове по реда на чл. 8, ал. 2 и 3 от закона за устройството на черноморското крайбрежие
 • Решение за одобряване на актуализирана стратегия за продължаване на реформата в съдебната система
 • Решение за освобождаване на подуправител на българската народна банка
 • Указ № 4 от 14.01.2015 г. за назначаване на васил павлов петков за извънреден и пълномощен посланик на република България в република казахстан
 • Указ № 5 от 14.01.2015 г. за награждаване на доц. д-р атанас димитров щерев с орден "стара планина" първа степен
 • Указ № 6 от 20.01.2015 г. за обнародване на закона за ратифициране на споразумението за изменение и допълнение на рамковото споразумение между правителството на република България и европейския инвестиционен фонд относно изпълнението на инициативата JEREMIE в република България и на споразумението за изменение и допълнение на финансовото споразумение между правителството на република България и европейския инвестиционен фонд относно изпълнението на инициативата JEREMIE в република България