4.06.2011 г.

Бр. 42 от 3.06.2011

Най-важното

 • Закон за изменение и допълнение на Закона за стоковите борси и тържищата.
 • Закон за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда.

Променени актове

 • Закон за чистотата на атмосферния въздух
 • Закон за стоковите борси и тържищата
 • Закон за опазване на околната среда
 • Постановление № 25 от 9 февруари 2009 г. за създаване на център "фонд за асистирана репродукция"
 • Закон за изменение и допълнение на закона за опазване на околната среда (дв, бр. 91 от 2002 г.)

Нови актове

 • Правилник за устройството и дейността на стационарната комуникационна и информационна система
 • Правилник за устройството и дейността на военно-географската служба
 • Постановление № 146 от 26 май 2011 г. за предоставяне на средства на българския червен кръст за изпълнение на план за разпределение на храни от интервенционните запаси на европейския съюз за социално слаби лица
 • Постановление № 148 от 26 май 2011 г. за предоставяне на допълнителни средства от централния бюджет за 2011 г. по бюджета на министерството на външните работи
 • Постановление № 149 от 26 май 2011 г. за изменение и допълнение на постановление № 25 на министерския съвет от 2009 г. за създаване на център "фонд за асистирана репродукция" (дв, бр. 13 от 2009 г.)
 • Постановление № 150 от 26 май 2011 г. за предоставяне на допълнителни средства от централния бюджет за 2011 г. по бюджета на министерството на външните работи
 • Указ № 119 от 26.05.2011 г. за награждаване на проф. д-р генчо кръстев начев с орден "стара планина" първа степен
 • Указ № 123 от 31.05.2011 г. за обнародване на закона за изменение и допълнение на закона за стоковите борси и тържищата
 • Указ № 124 от 31.05.2011 г. за обнародване на закона за изменение и допълнение на закона за опазване на околната среда
 • Закон за изменение и допълнение на закона за опазване на околната среда (дв, бр. 91 от 2002 г.)
 • Закон за изменение и допълнение на закона за стоковите борси и тържищата (дв, бр. 93 от 1996 г.)