17.06.2011 г.

Бр. 46 от 17.06.2011

Променени актове

 • Постановление за финансиране на плащания по проекти, съфинансирани от Кохезионния фонд.

Променени актове

 • Устройствен правилник на центъра за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност към министерския съвет
 • Наредба № 115 от 8 януари 2004 г. за ео одобряване типа на нови моторни средства и техните ремаркета по отношение монтирането на системите против изпръскване и за ео одобряване на типа устройства против изпръскване (загл. изм. - дв, бр. 13 от 2007 г.)
 • Класификатор на длъжностите на военнослужещите в министерстово на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и българската армия
 • Постановление № 158 от 29 юли 2010 г. за създаване на център за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност към министерския съвет
 • Постановление № 142 от 19 май 2011 г. за предоставяне на допълнителни средства от централния бюджет за 2011 г. по бюджета на министерството на правосъдието и за възлагане на министъра на правосъдието организирането и провеждането на обществена поръчка ...
 • Меморандум за разбирателство относно изпълнението на норвежката програма за сътрудничество за икономически растеж и устойчиво развитие в България между република България (по-нататък наричана за краткост "България") и кралство норвегия (по-нататък нари...
 • Наредба № 46 от 30 ноември 2001 г. за железопътен превоз на опасни товари

Нови актове

 • Изменение към меморандума за разбирателство относно изпълнението на норвежката програма за сътрудничество за икономически растеж и устойчиво развитие в България между република България и кралство норвегия (ратифицирано със закон, приет от 4...
 • Наредба № н-15 от 25 май 2011 г. за придобиване на квалификация по професия "сержант (старшина за военноморските сили) - инструктор"
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № 46 от 2001 г. за железопътен превоз на опасни товари (дв, бр. 107 от 2001 г.)
 • Постановление № 156 от 10 юни 2011 г. за допълнение на постановление № 158 на министерския съвет от 2010 г. за създаване на център за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност към министерския съвет (дв, бр. 62 от 2010 г.)
 • Постановление № 157 от 10 юни 2011 г. за изменение и допълнение на класификатора на длъжностите на военнослужещите в министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и българската армия, приет с постановление № 84 ...
 • Постановление № 158 от 10 юни 2011 г. за предоставяне на лимит за плащания по бюджета на съдебната власт за 2011 г.
 • Постановление № 159 от 10 юни 2011 г. за предоставяне на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на авиоотряд 28 за 2011 г. и по бюджета на министерството на външните работи за 2011 г.
 • Постановление № 160 от 10 юни 2011 г. за финансиране на плащания по договори по проекти, съфинансирани от кохезионния фонд по регламент (ео) № 1164/94 на съвета от 16 май 1994 г. относно създаването на кохезионен фонд и управлявани от министерството на...
 • Решение за насрочване на избори за президент и вицепрезидент на република България
 • Решение № 412 от 10 юни 2011 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от закона за подземните богатства - строителни материали - пясъци, от находище "лозево", разположено в землището на с. лозево, община шумен...
 • Решение № 416 от 10 юни 2011 г. за отчуждаване на части от имоти - частна собственост, намиращи се в землището на с. чешнегирово, община садово, за държавна нужда за изграждане на обект "реконструкция и електрификация на жп линията пловдив - свиленград...
 • Решение № 417 от 10 юни 2011 г. за отчуждаване на части от имоти - частна собственост, намиращи се в землището на гр. първомай, община първомай, за държавна нужда за изграждане на обект "реконструкция и електрификация на жп линията пловдив - свиленград...
 • Решение № 426 от 15 юни 2011 г. за обявяване на 16 юни 2011 г. за ден на национален траур
 • Указ № 130 от 08.06.2011 г. за награждаване на иван николов теофилов с орден "стара планина" втора степен
 • Указ № 131 от 08.06.2011 г. за награждаване на верка сидерова иванова с орден "стара планина" втора степен
 • Указ № 132 от 08.06.2011 г. за награждаване на теодосий спасов йорданов с орден "св. св. кирил и методий" огърлие
 • Указ № 133 от 08.06.2011 г. за награждаване на божана георгиева апостолова-пейкова с орден "св. св. кирил и методий" огърлие
 • Указ № 135 от 08.06.2011 г. за награждаване на николай стефанов николаев с орден "св. св. кирил и методий" първа степен
 • Указ № 136 от 08.06.2011 г. за награждаване на иля борисов велчев с орден "св. св. кирил и методий" първа степен
 • Указ № 137 от 08.06.2011 г. за награждаване на стоян димитров дуков с орден "св. св. кирил и методий" първа степен
 • Указ № 139 от 08.06.2011 г. за награждаване на проф. д-р савка шопова-маркова с орден "св. св. кирил и методий" втора степен
 • Указ № 140 от 08.06.2011 г. за награждаване на чавдар стоев шинов с орден "св. св. кирил и методий" втора степен
 • Указ № 141 от 08.06.2011 г. за награждаване на иван стефанов тенев с орден "св. св. кирил и методий" втора степен
 • Указ № 142 от 08.06.2011 г. за награждаване на николай василев петев с орден "св. св. кирил и методий" втора степен
 • Указ № 143 от 08.06.2011 г. за награждаване на никола радев маринов с орден "св. св. кирил и методий" втора степен
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № 115 от 2004 г. за ео одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета по отношение монтирането на системите против изпръскване и за ео одобряване на типа устройства против изпръскване ...