13.08.2011 г.

Бр. 62 от 12.08.2011

Най-важното

  • Решение за одобряване на Национална стратегия за развитие на научните изследвания 2020.

Променени актове

  • няма

Нови актове

  • Наредба № Iз-1941 от 25 юли 2011 г. за реда за осъществяване на пожарогасителната и спасителната дейност от органите за пожарна безопасност и защита на населението на министерството на вътрешните работи
  • Постановление № 237 от 3 август 2011 г. за предоставяне на допълнителни средства от централния бюджет по бюджета на министерството на отбраната за 2011 г.
  • Решение за одобряване на национална стратегия за развитие на научните изследвания 2020
  • Национална стратегия за развитие на научните изследвания 2020