2.08.2011 г.

Бр. 59 от 2.08.2011

Най-важното

 • Наредба за лицензиране на платежните институции, дружествата за електронни пари и операторите на платежни системи.

Променени актове

 • Устройствен правилник на изпълнителната агенция по трансплантация
 • Устройствен правилник на министерството на здравеопазването
 • Устройствен правилник на българската агенция по безопасност на храните
 • Постановление № 125 от 2 юни 2006 г. за приемане на устройствен правилник на министерството на земеделието и храните (загл. изм. - дв, бр. 62 от 2007 г., в сила от 19.07.2007 г., изм. - дв, бр. 71 от 2008 г.)
 • Наредба № 29 от 2007 г. за възстановяване на разходите и за относителния дял на средствата за труд за дейности по трансплантация, финансирани от министерството на здравеопазването (загл. изм. - дв, бр. 59 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.)
 • Финансов договор между република България и европейската инвестиционна банка и национална компания "български държавни железници" (България - железопътен проект на трансевропейската мрежа)
 • Финансов договор между република България и европейската инвестиционна банка и национална компания "български държавни железници" (България - железопътен проект на трансевропейската мрежа - проект б)
 • Наредба № 16 от 16 юли 2009 г. за лицензиране на платежните институции, дружествата за електронни пари и операторите на платежни системи (загл. доп. - дв, бр. 30 от 2011 г., в сила от 30.04.2011 г.)
 • Постановление № 256 от 28 октомври 2009 г. за приемане на устройствен правилник на министерството на здравеопазването
 • Постановление № 320 от 27 декември 2010 г. за одобряване финансирането на проекти, свързани с изпълнението на неотложни мерки за присъединяването на република България към шенгенското пространство
 • Наредба № 3 от 9 март 1999 г. за приемане на деца и ученици в националния учебен комплекс по култура с лицей за изучаване на италиански език и култура с участието на република италия

Нови актове

 • Изменение № 2 на финансовия договор между република България и европейската инвестиционна банка и национална компания "български държавни железници" (България - железопътен проект на трансевропейската мрежа), сключено чрез размяна на писма (...
 • Изменение № 2 на финансовия договор между република България и европейската инвестиционна банка и национална компания "български държавни железници" (България - железопътен проект на трансевропейската мрежа - проект б), сключено чрез размяна на писма...
 • Инструкция за отменяне на инструкция № І-21 от 2000 г. за работа с автоматизираната дактилоскопна идентификационна система AFIS (дв, бр. 21 от 2000 г.)
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № 16 от 2009 г. за лицензиране на платежните институции, дружествата за електронни пари и операторите на платежни системи (дв, бр. 62 от 2009 г.)
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № 29 от 2007 г. за условията, реда и размера на финансиране на дейности на националната система за трансплантация от министерството на здравеопазването (дв, бр. 65 от 2007 г.)
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № 3 от 1999 г. за приемане на деца и ученици в националния учебен комплекс по култура с лицей за изучаване на италиански език и култура с участието на република италия (дв, бр. 25 от 1999 г.)
 • Постановление № 220 от 22 юли 2011 г. за изменение и допълнение на постановление № 320 на министерския съвет от 2010 г. за одобряване финансирането на проекти, свързани с изпълнението на неотложни мерки за присъединяването на република България към шен...
 • Постановление № 221 от 22 юли 2011 г. за изменение и допълнение на устройствения правилник на българската агенция по безопасност на храните, приет с постановление № 35 на министерския съвет от 2011 г. (дв, бр. 15 от 2011 г.)
 • Постановление № 222 от 27 юли 2011 г. за изменение и допълнение на устройствения правилник на министерството на здравеопазването, приет с постановление № 256 на министерския съвет от 2009 г. (дв, бр. 88 от 2009 г.)
 • Решение по предложение за гласуване недоверие на министерския съвет на република България с министър-председател бойко борисов
 • Споразумение между правителството на република България и правителството на грузия за сътрудничество в борбата с престъпността (утвърдено с решение № 469 от 23 юни 2011 г. на министерския съвет. в сила от 5 юли 2011 г.)
 • Указ № 182 от 22.07.2011 г. за награждаване на г-н рейн ойдекиви - извънреден и пълномощен посланик на република естония в република България, с орден "мадарски конник" първа степен за особено големите му заслуги за развитието на българо-естонските отн...