22.09.2011 г.

Бр. 74 от 21.09.2011

Най-важното

  • Решение за обнародване на кандидатските листи в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 23 октомври 2011 г.

Променени актове

  • няма

Нови актове

  • Решение № 868-пвр от 20 септември 2011 г. за обнародване на кандидатските листи в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 23 октомври 2011 г.