4.11.2011 г.

Държавен вестник, бр. 87

Променени актове

  • Правилник за организацията и дейността на националния съвет по наркотичните вещества

Нови актове

  • Наредба за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични 
  • Наредба № 23 от 24 октомври 2011 г. за докладване и разследване на произшествия в морските пространства 
  • Постановление № 293 от 27 октомври 2011 г. за приемане на наредба за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични 
  • Указ № 218 от 25.10.2011 г. за награждаване на г-н илхам алиев, президент на азербайджанската република, с орден "стара планина" с лента 
  • Указ № 219 OT 25.10.2011 г. за награждаване на г-жа данаи-магдалини куманаку - извънреден и пълномощен посланик на република гърция в република България, с орден "стара планина" първа степен