15.11.2011 г.

Държавен вестник, бр. 90

Променени актове

  • Наредба № 1 от 6 февруари 2006 г. за условията и реда за провеждане на конкурс за частни съдебни изпълнители 
  • Наредба № н-28 от 5 ноември 2010 г. за критериите, условията и реда за атестиране на военнослужещите от министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и българската армия

Нови актове

  • Наредба № 6 от 1 ноември 2011 г. за изискванията за пощенската сигурност 
  • Наредба за изменение и допълнение на наредба № 1 от 2006 г. за условията и реда за провеждане на конкурс за частни съдебни изпълнители (дв, бр. 16 от 2006 г.) 
  • Наредба за изменение и допълнение на наредба № н-28 от 2010 г. за критериите, условията и реда за атестиране на военнослужещите от министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и българската армия (дв, бр. 92 от... 
  • Указ № 221 от 04.11.2011 г. за обнародване на закона за ратифициране на конвенцията на съвета на европа за закрила на децата от сексуална експлоатация и сексуално насилие 
  • Указ № 222 от 04.11.2011 г. за награждаване на вицеадмирал минко славов кавалджиев с орден "за военна заслуга" първа степен 
  • Закон за ратифициране на конвенцията на съвета на европа за закрила на децата от сексуална експлоатация и сексуално насилие