8.06.2012 г.

Брой 43

Променени актове

 • Наредба № 1 от 17 май 2011 г. за условията и реда за прием и спортна подготовка на учениците в спортните училища
 • Наредба № 28 от 20 юни 2007 г. за дейности по асистирана репродукция
 • Правилник за организацията на работа и дейността на център "Фонд за асистирана репродукция"
 • Правилник за прилагане на закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража
 • Правилник за устройството и дейността на Военномедицинската академия

Нови актове

 • Наредба № рд-02-20-9 от 21 май 2012 г. за функциониране на единната система за гражданска регистрация
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № 1 от 2011 г. за условията и реда за прием и спортна подготовка на учениците в спортните училища (дв, бр. 40 от 2011 г.)
 • Наредба за изменение на наредба № 28 от 2007 г. за дейности по асистирана репродукция (дв, бр. 55 от 2007 г.)
 • Постановление № 104 от 30 май 2012 г. за осигуряване на допълнителни средства по бюджета на министерството на труда и социалната политика за 2012 г. за подпомагане на лицата и/или семействата, пострадали от земетресението на 22 май 2012 г. в областите ...
 • Постановление № 105 от 31 май 2012 г. за реда за дългосрочно командироване на служители от държавната администрация в задграничните представителства на република България
 • Постановление № 106 от 1 юни 2012 г. за изменение и допълнение на правилника за устройството и дейността на военномедицинската академия, приет с постановление № 168 на министерския съвет от 2009 г. (дв, бр. 51 от 2009 г.)
 • Правилник за изменение и допълнение на правилника за организацията на работа и дейността на център "Фонд за асистирана репродукция" (дв, бр. 21 от 2009 г.)
 • Решение № 428 от 30 май 2012 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства от находище "Поповяне", община Самоков, софийска област, на "Рок трейдинг" - ООД, гр. Девин
 • Решение № 429 от 30 май 2012 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства от находище "Под страната", с. Баховица, област Ловеч, на "Елмаз" - ООД, с. Баховица
 • Решение № 430 от 30 май 2012 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства от находище "Ъглен", община Луковит, област Ловеч, на "БН - консулт - инжениринг" - ООД, София
 • Решение № 431 от 30 май 2012 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства от находище "Дюзка чешма", разположено в землището на с. Крепост, община Димитровград, област Хасково
 • Решение № 7268 от 22.05.2012 г. по адм. д. № 2367/2012 г. (обн., дв, бр. 43 от 2012 г.)