19.06.2012 г.

Брой 46

Променени актове

 • Наредба № 26 от 14 октомври 2010 г. за специфичните изисквания за директни доставки на малки количества суровини и храни от животински произход
 • Наредба за съществените изисквания и процедурите за оценяване на съответствието със съществените изисквания на ин витро диагностичните медицински изделия

Нови актове

 • Закон за ратифициране на договора за подписка между република България и бнп париба, ейч ес би си банк плс и райфайзен банк интернешънъл във връзка с емитирането на облигации на стойност до 950 000 000 евро, подписан на 4 юни 2012 г., на договора за ...
 • Меморандум за разбирателство между правителството на република България и правителството на държавата катар за сътрудничество в областта на здравеопазването ...
 • Наредба № 26 от 7 юни 2012 г. за издаване и отнемане на свидетелство за извършване на аеронавигационно обслужване, за изискванията към организациите, извършващи аеронавигационно обслужване, и надзора върху тях
 • Постановление № 110 от 11 юни 2012 г. за определяне размера на еднократната целева помощ за ученици, записани в първи клас на държавно или общинско училище, за покриване на част от разходите в началото на учебната 2012 - 2013 г.
 • Постановление № 111 от 11 юни 2012 г. за допълнение на наредбата за съществените изисквания и процедурите за оценяване на съответствието със съществените изисквания на ин витро диагностичните медицински изделия, приета с постановление № 184 ...
 • Решение № 16678 от 16.12.2011 г. по адм. д. № 5693/2011 г. (обн., дв, бр. 46 от 2012 г.)
 • Решение № 1784 от 06.02.2012 г. по адм. д. № 10417/2011 г. (обн., дв, бр. 46 от 2012 г.)
 • Решение № 472 от 11 юни 2012 г. за предоставяне на концесия по право за добив на подземни богатства от находище "кошарата", община Угърчин, област Ловеч
 • Решение № 474 от 11 юни 2012 г. за продължаване срока на разрешението за търсене и проучване на нефт и газ - подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 3 от закона за подземните богатства, в площ "блок 1-3 Ъглен", разположена в землищата на с. Ъглен...
 • Указ № 218 от 07.06.2012 г. за награждаване на г-жа юдит ланг - извънреден и пълномощен посланик на Унгария в република България, с орден "стара планина" първа степен
 • Указ № 219 от 11.06.2012 г. за освобождаване на Валерий Иванов аржентински от длъжността извънреден и пълномощен посланик на република България в ислямска република Афганистан
 • Указ № 220 от 11.06.2012 г. за назначаване на Николай Христов Янков за извънреден и пълномощен посланик на република България в ислямска република Афганистан
 • Указ № 221 от 11.06.2012 г. за назначаване на Венелин Димитров Лазаров за извънреден и пълномощен посланик на република България в Либия
 • Указ № 224 от 12.06.2012 г. за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Батак, община Павликени, област Велико Търново
 • Указ № 225 от 12.06.2012 г. за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Рогозче, община Джебел, област Кърджали
 • Указ № 226 от 12.06.2012 г. за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Доброплодно, община Ветрино, област Варна
 • Указ № 227 от 12.06.2012 г. за насрочване на частичен избор за кмет на кметство горна студена, община свищов, област Велико Търново
 • Указ № 228 от 12.06.2012 г. за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Хърлец, община Козлодуй, област Враца
 • Указ № 229 от 12.06.2012 г. за награждаване посмъртно на Пламен Дончев Петков с орден "за храброст" първа степен за проявените храброст, героизъм и саможертва при спасяването на човешки живот
 • Указ № 231 от 14.06.2012 г. за връщане за ново обсъждане в народното събрание закона за изменение и допълнение на закона за съдебната власт
 • Указ № 232 от 15.06.2012 г. за обнародване на закона за ратифициране на договора за подписка между република България и бнп париба, ейч ес би си банк плс и райфайзен банк интернешънъл във връзка с емитирането на облигации на стойност ...
 • Устройствен правилник на държавния културен институт към министъра на външните работи