16.10.2012 г.

ДВ, брой 79

Променени актове

 • Наредба № 23 от 14 юли 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "професионално обучение, информационни дейности и разпространение на научни знания" по програмата за развитие на селските райони за периода ...
 • Наредба № 43 от 20 април 2006 г. за реда за водене на риболовен дневник
  Наредба № 8 от 20 март 2007 г. за процедурите по сертификация и/или одобрение на произвеждания и търгуван посевен материал от групите земеделски растения - зърнени, маслодайни и влакнодайни, фуражни, зеленчукови, картофи и цвекло
 • Постановление № 86 от 25 април 2012 г. за предоставяне на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2012 г.

Нови актове

 • Инструкция № 1 от 5 октомври 2012 г. за взаимодействие между министерството на културата, министерството на вътрешните работи и прокуратурата на република България срещу престъпните посегателства, имащи за предмет културни ценности
 • Наредба № 77 от 26 септември 2012 г. за придобиване на квалификация по професията "библиотекар"
 • Наредба № 78 от 26 септември 2012 г. за придобиване на квалификация по професията "ветеринарен техник"
 • Наредба № Iз-2061 от 5 октомври 2012 г. за регистрацията и отчета на бронираната, колесната, верижната техника, влекачите и специалната техника на министерството на вътрешните работи
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № 23 от 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "професионално обучение, информационни дейности и разпространение на научни знания" по програмата за развитие на ...
 • Наредба за изменение на наредба № 43 от 2006 г. за реда за водене на риболовен дневник (дв, бр. 41 от 2006 г.)
 • Наредба за изменение на наредба № 8 от 2007 г. за процедурите по сертификация и/или одобрение на произвеждания и търгуван посевен материал от групите земеделски растения - зърнени, маслодайни и влакнодайни, фуражни, зеленчукови, картофи и цвекло ...
 • Постановление № 243 от 10 октомври 2012 г. за изменение и допълнение на постановление № 86 на министерския съвет от 2012 г. за предоставяне на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на министерството на регионалното развитие и благоустройството за ...
 • Решение № 12 от 2 октомври 2012 г. по конституционно дело № 4 от 2012 г.
 • Решение за избиране на председател на комисията за публичен надзор над регистрираните одитори
 • Решение за прекратяване пълномощията на народен представител
 • Указ № 333 от 01.10.2012 г. за освобождаване на косьо пройчев китипов от длъжността извънреден и пълномощен посланик на република България в република корея
 • Указ № 334 от 01.10.2012 г. за назначаване на петър димитров андонов за извънреден и пълномощен посланик на република България в република корея
 • Указ № 335 от 01.10.2012 г. за назначаване на пламен георгиев шукюрлиев - извънреден и пълномощен посланик на република България в китайската народна република, и за извънреден и пълномощен посланик на република България в корейската ...
 • Указ № 336 от 01.10.2012 г. за назначаване на константин ташев коджабашев - извънреден и пълномощен посланик на република България в кралство испания, и за извънреден и пълномощен посланик на република България в княжество андора със седалище в мадрид
 • Указ № 337 от 01.10.2012 г. за назначаване на василий христов такев - извънреден и пълномощен посланик на република България в република полша, и за извънреден и пълномощен посланик на република България в република латвия със седалище във варшава
 • Указ № 338 от 01.10.2012 г. за назначаване на любомир тодоров тодоров - извънреден и пълномощен посланик на република България в република финландия, и за извънреден и пълномощен посланик на република България в република естония със седалище в хелзинки
 • Указ № 339 от 01.10.2012 г. за назначаване на чавдар младенов николов - извънреден и пълномощен посланик на република България във федеративна република бразилия и в република колумбия, и за извънреден и пълномощен посланик на република България в ...
 • Указ № 340 от 01.10.2012 г. за назначаване на христо георгиев гуджев - извънреден и пълномощен посланик на република България в мексиканските съединени щати, и за извънреден и пълномощен посланик на република България в република никарагуа със седалище...
 • Указ № 341 от 01.10.2012 г. за назначаване на христо георгиев гуджев - извънреден и пълномощен посланик на република България в мексиканските съединени щати, и за извънреден и пълномощен посланик на република България в република хондурас със седалище ...
 • Указ № 342 от 02.10.2012 г. за назначаване на христо георгиев гуджев - извънреден и пълномощен посланик на република България в мексиканските съединени щати, и за извънреден и пълномощен посланик на република България в белиз със седалище в мексико
 • Указ № 343 от 02.10.2012 г. за назначаване на чавдар младенов николов - извънреден и пълномощен посланик на република България във федеративна република бразилия и в република колумбия, и за извънреден и пълномощен посланик на република България в ...
 • Указ № 344 от 02.10.2012 г. за назначаване на максим георгиев гайтанджиев - извънреден и пълномощен посланик на република България в република аржентина и в република парагвай, и за извънреден и пълномощен посланик на република България в ...
 • Указ № 345 от 02.10.2012 г. за назначаване на румен петров петров - извънреден и пълномощен посланик на република България в арабска република египет, и за извънреден и пълномощен посланик на република България в република судан със седалище в кайро
 • Указ № 346 от 02.10.2012 г. за назначаване на александър борисов олшевски - извънреден и пълномощен посланик на република България в държавата кувейт, и за извънреден и пълномощен посланик на република България в кралство бахрейн със седалище в кувейт
 • Указ № 347 от 02.10.2012 г. за назначавам александър борисов олшевски - извънреден и пълномощен посланик на република България в държавата кувейт, и за извънреден и пълномощен посланик на република България в султаната оман със седалище в кувейт