2.07.2013 г.

ДВ, бр. 58

Променени актове

  • Решение за приемане на структура на министерския съвет на република България

Нови актове

  • Общи задължителни технически изисквания за системите за контрол върху хазартните игри и игралното оборудване
  • Общи технически и функционални изисквания към игралния софтуер и комуникационното оборудване за хазартните игри от разстояние
  • Решение за персонални промени в министерския съвет на република България и за изменение на решение на народното събрание от 29 май 2013 г. за избиране на министерски съвет на република България (дв, бр. 48 от 2013 г.)
  • Решение за структурни промени в министерския съвет на република България