9.07.2013 г.

ДВ, бр. 61

Променени актове

  • Закон за местните данъци и такси
  • Наказателен кодекс

Нови актове

  • Закон за допълнение на закона за местните данъци и такси (дв, бр. 117 от 1997 г.)
  • Закон за допълнение на наказателния кодекс (дв, бр. 26 от 1968 г.)
  • Указ № 137 от 04.07.2013 г. за обнародване на закона за допълнение на закона за местните данъци и такси
  • Указ № 138 от 04.07.2013 г. за обнародване на закона за допълнение на наказателния кодекс