7.07.2013 г.

ДВ, бр. 59

Променени актове

 • Закон за енергетиката
 • Закон за енергийната ефективност
 • Закон за енергията от възобновяеми източници
 • Постановление № 1 от 9 януари 2013 г. за изпълнението на държавния бюджет на република България за 2013 г.
 • Решение № 545 от 28 юни 2004 г. за приемане на национален план за разпределение на радиочестотния спектър (загл. изм. - дв, бр. 76 от 2011 г.)

Нови актове

 • Закон за изменение и допълнение на закона за енергетиката (дв, бр. 107 от 2003 г.)
 • Постановление № 140 от 28 юни 2013 г. за изменение и допълнение на постановление № 1 на министерския съвет от 2013 г.
 • за изпълнението на държавния бюджет на република България за 2013 г. (дв, бр. 6 от 2013 г.)
 • Решение № 381 от 28 юни 2013 г. за изменение и допълнение на националния план за разпределение на радиочестотния спектър, приет с решение № 545 на министерския съвет от 2004 г. (дв, бр. 60 от 2004 г.)
 • Решение относно доклад за състоянието на отбраната и въоръжените сили на република България през 2012 г.
 • Споразумение между правителството на република България и правителството на черна гора за взаимна защита и обмен на класифицирана информация (утвърдено с решение № 131 от 8 март 2011 г. на министерския съвет. в сила от 12 юни 2013 г.)
 • Указ № 130 от 27.06.2013 г. за награждаване на г-н трасивулос стаматопулос - извънреден и пълномощен посланик на република гърция в република България, с орден "стара планина" първа степен
 • Указ № 131 от 27.06.2013 г. за награждаване на г-жа даря баудаж курет - извънреден и пълномощен посланик на република словения в република България, с орден "мадарски конник" първа степен
 • Указ № 133 от 01.07.2013 г. за обнародване на закона за изменение и допълнение на закона за енергетиката