6.08.2013 г.

ДВ, бр. 69

Променени актове

 • Наредба № 44 от 20 април 2006 г. за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти
 • Постановление № 192 от 5 август 2009 г. за създаване на съвет за административната реформа
 • Правилник за организацията на дейността на съвета за административната реформа
 • Устройствен правилник на министерския съвет и на неговата администрация

Нови актове

 • Административно споразумение за взаимно признаване на свидетелства за правоспособност между правителството на република България, представено чрез министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията ...
 • Наредба № 82 от 22 юли 2013 г. за придобиване на квалификация по професията "компютърен график"
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № 44 от 2006 г. за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти (дв, бр. 41 от 2006 г.)
 • Наредба за отменяне на наредба № 1 от 2004 г. за определяне на минимални цени в устройственото планиране и инвестиционното проектиране (дв, бр. 68 от 2004 г.)
 • Постановление № 157 от 1 август 2013 г. за създаване на съвет по децентрализация на държавното управление
 • Решение № 470 от 2 август 2013 г. за обявяване на 5 август 2013 г. за ден на национален траур
 • Решение във връзка с ваканция на народното събрание за 2013 г.