16.08.2013 г.

ДВ, бр. 72

Променени актове

 • Наредба № 14 от 8 април 2004 г. за условията и реда за одобрение на типа на двигатели с компресионно запалване и за одобрение на типа на нови трактори по отношение на емисиите на замърсители (загл. изм. - дв, бр. 39 от 2006 г.)
 • Наредба № 2 от 23 януари 2008 г. за материалите и предметите от пластмаси, предназначени за контакт с храни
 • Наредба № 2 от 26 януари 2004 г. за условията и реда за одобрение на типа на предно монтирана защитна конструкция при преобръщане и за одобрение на типа на нови трактори с тясна колея по отношение на предно монтираната защитна конструкция при преобръща...
 • Наредба № 22 от 3 юни 2003 г. за одобрение на типа на нови трактори по отношение на валовете за отвеждане на мощност и техните предпазни устройства (загл. изм. - дв, бр. 62 от 2006 г., в сила от 01.08.2006 г.)
 • Наредба № 29 от 11 август 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия" от програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г.
 • Наредба № 3 от 26 януари 2004 г. за условията и реда за одобрение на типа на задно монтирана защитна конструкция при преобръщане и за одобрение на типа на нови трактори с тясна колея по отношение на задно монтираната защитна конструкция при преобръщане...
 • Наредба № 30 от 29 декември 2005 г. за одобрение на типа на нови колесни и верижни трактори, техните ремаркета и сменяема прикачна техника
 • Наредба № 49 от 11 ноември 2003 г. за условията и реда за одобрение на типа на защитна конструкция при преобръщане чрез статично изпитване и за одобрение на типа на нови трактори по отношение на защитната конструкция при преобръщане чрез статично изпит...
 • Наредба № 53 от 11 ноември 2003 г. за условията и реда за одобрение на типа на седалка на водача и за одобрение на типа на нови колесни трактори по отношение на седалката на водача
 • Наредба № 54 от 11 ноември 2003 г. за условията и реда за одобрение на типа на електрическо/електронно устройство и за одобрение на типа на нови колесни и верижни превозни средства по отношение на електромагнитната съвместимост (загл. доп. - дв, бр. 77...
 • Наредба № 58 от 10 декември 2003 г. за условията и реда за одобрение на типа на защитна конструкция при преобръщане чрез динамично изпитване и за одобрение на типа на нови колесни трактори по отношение на защитната конструкция при преобръщане чрез дина...
 • Наредба № 8 от 3 април 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "модернизиране на земеделските стопанства" от програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г.
 • Наредба № 9 от 11 февруари 2004 г. за условията и реда за одобрение на типа на безопасно стъкло и на механично теглително-прикачно устройство на нови трактори и за одобрение на типа на нови трактори по отношение на отделни компоненти и характеристики (...
 • Наредба № н-8 от 3 август 2012 г. за определяне на условията и реда за ползване на лечебните заведения към министерството на отбраната

Нови актове

 • Наредба № 86 от 22 юли 2013 г. за придобиване на квалификация по професията "инструктор по спортно-туристическа дейност"
 • Наредба № 87 от 22 юли 2013 г. за придобиване на квалификация по професията "спортен масажист"
 • Наредба № 88 от 22 юли 2013 г. за придобиване на квалификация по професията "мехатроника"
 • Наредба за допълнение на наредба № 14 от 2004 г. за условията и реда за одобрение на типа на двигатели с компресионно запалване и за одобрение на типа на нови трактори по отношение на емисиите на замърсители (дв, бр. 49 от 2004 г.)
 • Наредба за допълнение на наредба № 2 от 2004 г. за условията и реда за одобрение на типа на предно монтирана защитна конструкция при преобръщане и за одобрение на типа на нови трактори с тясна колея по отношение на предно монтираната защитна конструкци...
 • Наредба за допълнение на наредба № 3 от 2004 г. за условията и реда за одобрение на типа на задно монтирана защитна конструкция при преобръщане и за одобрение на типа на нови трактори с тясна колея по отношение на задно монтираната защитна конструкция ...
 • Наредба за допълнение на наредба № 49 от 2003 г. за условията и реда за одобрение на типа на защитна конструкция при преобръщане чрез статично изпитване и за одобрение на типа на нови трактори по отношение на защитната конструкция при преобръщане чрез ...
 • Наредба за допълнение на наредба № 53 от 2003 г. за условията и реда за одобрение на типа на седалка на водача и за одобрение на типа на нови колесни трактори по отношение на седалката на водача (дв, бр. 3 от 2004 г.)
 • Наредба за допълнение на наредба № 54 от 2003 г. за условията и реда за одобрение на типа на електрическо/електронно устройство и за одобрение на типа на нови колесни и верижни превозни средства по отношение на електромагнитната съвместимост (дв, бр. 5...
 • Наредба за допълнение на наредба № 58 от 2003 г. за условията и реда за одобрение на типа на защитна конструкция при преобръщане чрез динамично изпитване и за одобрение на типа на нови колесни трактори по отношение на защитната конструкция при преобръщ...
 • Наредба за допълнение на наредба № 9 от 2004 г. за условията и реда за одобрение на типа на безопасно стъкло и на механично теглително-прикачно устройство на нови трактори и за одобрение на типа на нови трактори по отношение на отделни компоненти и хар...
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № 2 от 2008 г. за материалите и предметите от пластмаси, предназначени за контакт с храни (дв, бр. 13 от 2008 г.)
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № 29 от 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия" от програмата за развитие на селските райони за периода 200...
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № 30 от 2005 г. за одобрение на типа на нови колесни и верижни трактори, техните ремаркета и сменяема прикачна техника (дв, бр. 11 от 2006 г.)
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № 8 от 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "модернизиране на земеделските стопанства" от програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г. (...
 • Наредба за изменение на наредба № 22 от 2003 г. за одобрение на типа на нови трактори по отношение на валовете за отвеждане на мощност и техните предпазни устройства (дв, бр. 54 от 2003 г.)
 • Наредба за изменение на наредба № н-8 от 2012 г. за определяне на условията и реда за ползване на лечебните заведения към министерството на отбраната (дв, бр. 63 от 2012 г.)
 • Наредба за реда и начина за включване на лабораториите в списъка по чл. 22, ал. 1, т. 8 от закона за хазарта, за изискванията за изпитване на игрално оборудване и игрален софтуер и за реда за извършване на проверки
 • Постановление № 164 от 12 август 2013 г. за приемане на наредба за реда и начина за включване на лабораториите в списъка по чл. 22, ал. 1, т. 8 от закона за хазарта, за изискванията за изпитване на игрално оборудване и игрален софтуер и за реда за извъ...
 • Постановление № 165 от 12 август 2013 г. за предоставяне на допълнителни бюджетни кредити по бюджетите на министерството на отбраната и на министерския съвет за 2013 г. за честването на 100 години от балканските войни
 • Постановление № 166 от 12 август 2013 г. за одобряване на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на министерството на труда и социалната политика за 2013 г. за изплащане на държавна парична награда за особени заслуги на лицата от персонала на рудник ...
 • Указ № 165 от 06.08.2013 г. за назначаване на катя илиева делева - извънреден и пълномощен посланик на република България в република южна африка, и за извънреден и пълномощен посланик на република България в република намибия със седалище в претория
 • Указ № 166 от 06.08.2013 г. за награждаване на виолина маринова спасова с орден "стара планина" първа степен за изключителния й принос за укрепването и реформирането на българската банкова система
 • Указ № 167 от 06.08.2013 г. за награждаване на константин николов жалов с орден "св. св. кирил и методий" първа степен