20.09.2013 г.

Държавен вестник, бр. 82

Променени актове

 • Наредба № 11 от 28 март 2005 г. за приемане на ученици в държавни и в общински училища
 • Наредба № рд-02-20-6 от 24 април 2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението
 • Наредба за дългосрочните командировки в чужбина (загл. изм. - дв, бр. 44 от 2001 г., изм. - дв, бр. 43 от 2005 г.)
 • Постановление № 14 от 31 януари 2011 г. за определяне на първостепенния и второстепенните разпоредители с бюджетни кредити в министерството на културата
 • Правилник за прилагане на закона за министерството на вътрешните работи
 • Решение № 502 от 23 август 2013 г. за отчуждаване на имоти и части от имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект "път е-79 "даскалово - дупница" от км 287+450 до км 305+220 - преоткосиране, пътен възел "боснек" при км 299+173,...
 • Устройствен правилник на министерския съвет и на неговата администрация

Нови актове

 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № рд-02-20-6 от 2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението (дв, бр. 37 от 2012 г.)
 • Наредба за изменение на наредба № 11 от 2005 г. за приемане на ученици в държавни и в общински училища (дв, бр. 29 от 2005 г.)
 • Постановление № 203 от 12 септември 2013 г. за предоставяне на допълнителни средства по бюджета на министерството на здравеопазването за 2013 г. за нуждите на център "фонд за лечение на деца"
 • Постановление № 204 от 12 септември 2013 г. за предоставяне на допълнителни бюджетни кредити за честване през 2013 г. на 110 години от илинденско-преображенското въстание
 • Постановление № 205 от 12 септември 2013 г. за уреждане на отношенията във връзка с преобразуването на административните структури по § 14, ал. 1 от преходните и заключителните разпоредби на закона за изменение и допълнение на закона за държавна агенци...
 • Постановление № 206 от 12 септември 2013 г. за изменение и допълнение на правилника за прилагане на закона за министерството на вътрешните работи, приет с постановление № 126 на министерския съвет от 2006 г. (дв, бр. 47 от 2006 г.)
 • Постановление № 207 от 12 септември 2013 г. за допълнение на наредбата за дългосрочните командировки в чужбина, приета с постановление № 252 на министерския съвет от 2000 г. (дв, бр. 100 от 2000 г.)
 • Постановление № 208 от 12 септември 2013 г. за изменение на постановление № 14 на министерския съвет от 2011 г. за определяне на първостепенния и второстепенните разпоредители с бюджетни кредити в министерството на културата (дв, бр. 11 от 2011 г.)
 • Постановление № 209 от 12 септември 2013 г. за предоставяне на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на министерството на земеделието и храните за 2013 г.
 • Решение във връзка с разискванията по питането на народните представители сергей станишев и лютви местан към министър-председателя на република България пламен орешарски относно преговорите за многогодишната финансова рамка на европейския съюз за 2014 ...
 • Решение за приемане на отчета за дейността на комисията за защита на личните данни за 2012 г.
 • Решение по отчета за дейността на съвета за електронни медии за периода 1.01.2012 г. - 30.06.2012 г.
 • Решение по отчета за дейността на съвета за електронни медии за периода 1.07.2012 г. - 31.12.2012 г.
 • Указ № 173 от 05.09.2013 г. за освобождаване на бригаден генерал данчо димитров дяков от длъжността директор на служба "военна полиция"
 • Указ № 174 от 05.09.2013 г. за назначаване на полковник борислав владимиров сертов на длъжността директор на служба "военна полиция"