28.09.2013 г.

Държавен вестник, бр. 85

Променени актове

 • Наредба за реда и начина за въвеждане на бандеролите за бутилирани алкохолни напитки
 • Постановление № 131 от 27 юни 2012 г. за определяне на първостепенния и второстепенните разпоредители с бюджетни кредити в министерството на вътрешните работи
 • Постановление № 165 от 12 август 2013 г. за предоставяне на допълнителни бюджетни кредити по бюджетите на министерството на отбраната и на министерския съвет за 2013 г. за честването на 100 години от балканските войни
 • Правилник за прилагане на закона за държавна агенция "национална сигурност"

Нови актове

 • Постановление № 216 от 26 септември 2013 г. за изменение на постановление № 131 на министерския съвет от 2012 г. за определяне на първостепенния и второстепенните разпоредители с бюджетни кредити в министерството на вътрешните работи (дв, бр. 49 от 201...
 • Постановление № 217 от 26 септември 2013 г. за одобряване на допълнителни разходи и трансфери по републиканския бюджет за 2013 г.
 • Постановление № 218 от 26 септември 2013 г. за изменение на наредбата за реда и начина за въвеждане на бандеролите за бутилирани алкохолни напитки, приета с постановление № 157 на министерския съвет от 2006 г. (дв, бр. 54 от 2006 г.)
 • Постановление № 219 от 26 септември 2013 г. за допълнение на правилника за прилагане на закона за държавна агенция "национална сигурност", приет с постановление № 23 на министерския съвет от 2008 г. (дв, бр. 17 от 2008 г.)
 • Указ № 176 от 12.09.2013 г. за назначаване на николай милков милков за извънреден и пълномощен посланик на република България в канада
 • Указ № 177 от 12.09.2013 г. за освобождаване на георги константинов василев от длъжността извънреден и пълномощен посланик на република България в социалистическа република виетнам
 • Указ № 178 от 12.09.2013 г. за назначаване на евгени стефанов стойчев за извънреден и пълномощен посланик на република България в социалистическа република виетнам
 • Указ № 183 от 20.09.2013 г. за освобождаване на венелин димитров лазаров от длъжността извънреден и пълномощен посланик на република България в либия
 • Указ № 184 от 20.09.2013 г. за освобождаване на петър асенов драгнев от длъжността извънреден и пълномощен посланик на република България в хашемитско кралство йордания
 • Указ № 185 от 20.09.2013 г. за назначаване на венелин димитров лазаров за извънреден и пълномощен посланик на република България в хашемитско кралство йордания
 • Указ № 186 от 20.09.2013 г. за освобождаване на димитър андреев димитров от длъжността извънреден и пълномощен посланик на република България в алжирската демократична и народна република
 • Указ № 187 от 20.09.2013 г. за назначаване на звездалин йорданов лалов за извънреден и пълномощен посланик на република България в алжирската демократична и народна република