4.10.2013 г.

Държавен вестник, бр. 87

Променени актове

 • Правилник за прилагане на закона за държавната собственост
 • Постановление № 1 от 9 януари 2013 г. за изпълнението на държавния бюджет на република България за 2013 г.
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № 40 от 2004 г. за условията и реда за извършване на автомобилен превоз на опасни товари (дв, бр. 15 от 2004 г.)
 • Правилник за прилагане на закона за насърчаване на заетостта
 • Наредба № 40 от 14 януари 2004 г. за условията и реда за извършване на автомобилен превоз на опасни товари

Нови актове

 • Постановление № 220 от 27 септември 2013 г. за изменение на правилника за прилагане на закона за държавната собственост, приет с постановление № 254 на министерския съвет от 2006 г. (дв, бр. 78 от 2006 г.)
 • Постановление № 221 от 27 септември 2013 г. за предоставяне на средства от централния бюджет за 2013 г. на "български пощи" - еад, за компенсиране на несправедливата финансова тежест от извършване на универсалната пощенска услуга по закона за пощенскит...
 • Постановление № 222 от 27 септември 2013 г. за изменение и допълнение на правилника за прилагане на закона за насърчаване на заетостта, приет с постановление № 131 на министерския съвет от 2003 г. (дв, бр. 58 от 2003 г.)
 • Постановление № 223 от 30 септември 2013 г. за изменение на постановление № 1 на министерския съвет от 2013 г. за изпълнението на държавния бюджет на република България за 2013 г. (дв, бр. 6 от 2013 г.)
 • Указ № 189 от 30.09.2013 г. за насрочване на частичен избор за кмет на кметство ръжево конаре, община калояново, област пловдив
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № 40 от 2004 г. за условията и реда за извършване на автомобилен превоз на опасни товари (дв, бр. 15 от 2004 г.)