1.10.2013 г.

Държавен вестник, бр. 86

Променени актове

  • Наредба № 2 от 22 януари 2013 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри

Нови актове

  • Наредба за изменение и допълнение на наредба № 2 от 2013 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри (дв, бр. 10 от 2013 г.)