9.09.2014 г.

Държавен вестник, бр. 75

Променени актове

  • Наредба № 32 от 9 януари 2012 г. за придобиване на квалификация по професията "икономист"
  • Наредба № 56 от 25 януари 2012 г. за придобиване на квалификация по професията "маникюрист-педикюрист"
  • Наредба за въвеждане на класификационни статистически системи за кодиране на болестите и проблемите, свързани със здравето, и на медицинските процедури (загл. изм. - дв, бр. 75 от 2014 г.)
  • Устройствен правилник на агенцията по заетостта

Нови актове

  • Наредба за изменение и допълнение на наредба № 32 от 2012 г. за придобиване на квалификация по професията "икономист" (дв, бр. 15 от 2012 г.)
  • Наредба за изменение и допълнение на наредба № 42 от 2004 г. за въвеждане на международната статистическа класификация на болестите и проблемите, свързани със здравето - десета ревизия (дв, бр. 111 от 2004 г.)
  • Наредба за изменение и допълнение на наредба № 56 от 2012 г. за придобиване на квалификация по професията "маникюрист-педикюрист" (дв, бр. 19 от 2012 г.)
  • Наредба за условията, реда и начина за изготвяне на докладите и за верификация на докладите на операторите на инсталации и на авиационните оператори и за изготвяне и проверка на заявления на нови участници
  • Постановление № 268 от 1 септември 2014 г. за приемане на наредба за условията, реда и начина за изготвяне на докладите и за верификация на докладите на операторите на инсталации и на авиационните оператори и за изготвяне и проверка на заявления на нов...
  • Постановление № 269 от 1 септември 2014 г. за изменение и допълнение на устройствения правилник на агенцията по заетостта, приет с постановление № 125 на министерския съвет от 2004 г. (дв, бр. 53 от 2004 г.)