2.09.2014 г.

Държавен вестник, бр. 73

Променени актове

 • Меморандум за разбирателство между министерството на регионалното развитие на република България, действащо като национален партниращ орган, министерството на регионалното развитие и публичната администрация на румъния, действащо като управляващ орган,...
 • Наредба № н-32 от 16 декември 2011 г. за периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства
 • Финансово споразумение между правителството на република България и европейската инвестиционна банка, подписано на 29 юли 2010 г.

Нови актове

 • Наредба № 6 от 28 август 2014 г. за условията и реда за прилагане на временни извънредни мерки за подпомагане на пазара в сектора на зеленчуците и плодовете
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № н-32 от 2011 г. за периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства (дв, бр. 104 от 2011 г.)
 • Постановление № 259 от 28 август 2014 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на министерството на правосъдието за 2014 г.
 • Постановление № 260 от 28 август 2014 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на министерството на образованието и науката за 2014 г.
 • Протокол за изменение и допълнение на меморандума за разбирателство между министерството на регионалното развитие и благоустройството на република България, действащо като национален партниращ орган, министерството на регионалното развитие и туризма на...
 • Споразумение за изменение № 1 към финансово споразумение от 29 юли 2010 г. между правителството на република България, представлявано от министъра на регионалното развитие, и европейската инвестиционна банка (ратифицирано със закон, приет от...
 • Указ № 216 от 22.08.2014 г. за насрочване на частичен избор за кмет на кметство ракево, община криводол, област враца
 • Указ № 217 от 22.08.2014 г. за насрочване на частичен избор за кмет на община копривщица, софийска област
 • Указ № 218 от 25.08.2014 г. за насрочване на частичен избор за кмет на кметство горно кирково, община кирково, област кърджали