16.09.2014 г.

Държавен вестник, бр. 77

Променени актове

 • Наредба № н-28 от 5 ноември 2010 г. за критериите, условията и реда за атестиране на военнослужещите от министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и българската армия
 • Правилник за прилагане на закона за отбраната и въоръжените сили на република България
 • Устройствен правилник на дирекция на природен парк "беласица"
 • Устройствен правилник на дирекция на природен парк "българка"
 • Устройствен правилник на дирекция на природен парк "витоша"
 • Устройствен правилник на дирекция на природен парк "врачански балкан"
 • Устройствен правилник на дирекция на природен парк "златни пясъци"
 • Устройствен правилник на дирекция на природен парк "персина"
 • Устройствен правилник на дирекция на природен парк "рилски манастир"
 • Устройствен правилник на дирекция на природен парк "русенски лом"
 • Устройствен правилник на дирекция на природен парк "сините камъни"
 • Устройствен правилник на дирекция на природен парк "странджа"
 • Устройствен правилник на дирекция на природен парк "шуменско плато"

Нови актове

 • Наредба за допълнение на наредба № н-28 от 2010 г. за критериите, условията и реда за атестиране на военнослужещите от министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и българската армия (дв, бр. 92 от 2010 г.)
 • Постановление № 281 от 11 септември 2014 г. за изменение и допълнение на правилника за прилагане на закона за отбраната и въоръжените сили на република България, приет с постановление № 46 на министерския съвет от 2010 г. (дв, бр. 25 от 2010 г.)
 • Правилник за изменение и допълнение на устройствения правилник на дирекция на природен парк "беласица" (дв, бр. 12 от 2012 г.)
 • Правилник за изменение и допълнение на устройствения правилник на дирекция на природен парк "българка" (дв, бр. 12 от 2012 г.)
 • Правилник за изменение и допълнение на устройствения правилник на дирекция на природен парк "витоша" (дв, бр. 12 от 2012 г.)
 • Правилник за изменение и допълнение на устройствения правилник на дирекция на природен парк "врачански балкан" (дв, бр. 12 от 2012 г.)
 • Правилник за изменение и допълнение на устройствения правилник на дирекция на природен парк "златни пясъци" (дв, бр. 12 от 2012 г.)
 • Правилник за изменение и допълнение на устройствения правилник на дирекция на природен парк "персина" (дв, бр. 12 от 2012 г.)
 • Правилник за изменение и допълнение на устройствения правилник на дирекция на природен парк "рилски манастир" (дв, бр. 12 от 2012 г.)
 • Правилник за изменение и допълнение на устройствения правилник на дирекция на природен парк "русенски лом" (дв, бр. 12 от 2012 г.)
 • Правилник за изменение и допълнение на устройствения правилник на дирекция на природен парк "сините камъни" (дв, бр. 12 от 2012 г.)
 • Правилник за изменение и допълнение на устройствения правилник на дирекция на природен парк "странджа" (дв, бр. 12 от 2012 г.)
 • Правилник за изменение и допълнение на устройствения правилник на дирекция на природен парк "шуменско плато" (дв, бр. 12 от 2012 г.)