7.10.2014 г.

Държавен вестник, бр. 83

Променени актове

  • Указ № 85 от 28.02.2012 г. за утвърждаване на длъжностите във въоръжените сили на република България, националната разузнавателна служба и националната служба за охрана, изискващи висши офицерски звания и отменяне на указ № 168 от 2009 г. за утвърждава...

Нови актове

  • Правилник за организацията и дейността на експертния съвет за оценка на приоритетни вещества
  • Решение № 679 от 26 септември 2014 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства - строителни материали - пясък и чакъл, от находище "рибарниците", участъци "участък - 1" и "участък - 2", гр. пазарджик, община пазарджик, област пазарджи...
  • Решение № 682 от 2 октомври 2014 г. за обявяване на 3 октомври 2014 г. за ден на национален траур
  • Споразумение между министерството на отбраната на република България и министерството на отбраната на държавата израел за военно сътрудничество във връзка с провеждане на военни тренировки и учения (ратифицирано със закон, приет от 41-ото на...
  • Техническо споразумение относно дипломатически разрешения за прелитане и кацане на военнотранспортни самолети през въздушните пространства или на териториите на държавите - участнички в програмата "европейски флот за въздушен транспорт"(одобрено с ...
  • Указ № 231 от 29.09.2014 г. за изменение и допълнение на указ № 85 от 28 февруари 2012 г. за утвърждаване на длъжностите във въоръжените сили на република България, националната разузнавателна служба и националната служба за охрана, изискващи висши офи...
  • Указ № 232 от 29.09.2014 г. за награждаване на о.з. генерал-лейтенант атанас николов самандов с орден "за военна заслуга" първа степен