14.10.2014 г.

Държавен вестник, бр. 85

Променени актове

 • Наредба № 12 от 16 декември 2010 г. за проверките по реда на държавния пристанищен контрол
 • Наредба № 4 от 25 април 2007 г. за аеронавигационните карти
 • Условия и ред за сключване на договори за отпускане и заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т. 1 от закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, заплащани ...

Нови актове

 • Наредба № 8121з-667 от 6 октомври 2014 г. за условията и реда за изпращане на държавни служители от министерството на вътрешните работи за изпълнение на длъжност в институции или в структури на европейския съюз и в международни организации
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № 12 от 2010 г. за проверките по реда на държавния пристанищен контрол (дв, бр. 101 от 2010 г.)
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № 4 от 2007 г. за аеронавигационните карти
 • Постановление № 320 от 8 октомври 2014 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на министерството на труда и социалната политика за 2014 г. за изплащане на еднократна финансова помощ на законните наследници на починалите лица при инцидента в...
 • Решение 1317-нс от 10 октомври 2014 г. относно обявяване на избраните народни представители в четиридесет и третото народно събрание
 • Решение № 1327-нс от 12 октомври 2014 г. относно обявяване на избрани народни представители в четиридесет и третото народно събрание по реда на чл. 299, ал. 1 и 3 и чл. 300, ал. 2 ик
 • Указ № 235 от 03.10.2014 г. за назначаване на емилия йорданова стефанова-велева - извънреден и пълномощен посланик на република България в австралийския съюз, и за извънреден и пълномощен посланик на република България в нова зеландия със седалище в ка...
 • Условия и ред за изменение и допълнение на условия и ред за сключване на договори за отпускане и заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т. 1 от закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични хра...