21.10.2014 г.

Държавен вестник, бр. 87

Променени актове

  • Инструкция № я-966 от 11 май 2010 г. за военната служба в националната разузнавателна служба
  • Наредба № 6 от 28 август 2014 г. за условията и реда за прилагане на временни извънредни мерки за подпомагане на пазара в сектора на зеленчуците и плодовете
  • Наредба № 8121з-310 от 17 юли 2014 г. за преназначаване на държавните служители в министерството на вътрешните работи
  • Правилник за организацията и дейността на националния осигурителен институт

Нови актове

  • Инструкция за изменение и допълнение на инструкция № я-966 от 2010 г. за военната служба в националната разузнавателна служба (дв, бр. 38 от 2010 г.)
  • Инструкция за отменяне на инструкция № Iз-1863 от 2009 г. за реда за издаване на удостоверителни документи за досъдебни производства в министерството на вътрешните работи (дв, бр. 84 от 2009 г.)
  • Конвенция за центъра за правоприлагане в югоизточна европа (ратифицирана със закон, приет от 41-ото народно събрание на 16 юни 2010 г. - дв, бр. 49 от 2010 г. в сила за република България от 7 октомври 2011 г.)
  • Наредба за изменение и допълнение на наредба № 6 от 2014 г. за условията и реда за прилагане на временни извънредни мерки за подпомагане на пазара в сектора на зеленчуците и плодовете (дв, бр. 73 от 2014 г.)
  • Наредба за изменение и допълнение на наредба № 8121з-310 от 2014 г. за преназначаване на държавните служители в министерството на вътрешните работи (дв, бр. 60 от 2014 г.)
  • Правилник за изменение на правилника за организацията и дейността на националния осигурителен институт (дв, бр. 8 от 2014 г.)