3.08.2012 г.

ДВ, брой 59

Променени актове

 • Закон за биологичното разнообразие
 • Закон за животновъдството
 • Закон за рибарството и аквакултурите
 • Наредба № 4 от 8 август 2003 г. за условията и реда за вписване в регистъра и изискванията към дейността на обменните бюра
 • Наредба № н-15 от 27 април 2010 г. за условията, размерите и реда за изплащане на допълнителни възнаграждения за специфични условия при изпълнение на военната служба на военнослужещите и за специфични условия на труд на цивилните служители от ...
 • Правилник за устройството и дейността на комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност
 • Правилник за устройството и дейността на националния институт за помирение и арбитраж

Нови актове

 • Закон за изменение и допълнение на закона за рибарството и аквакултурите (дв, бр. 41 от 2001 г.)
 • Наредба № Iз-1543 от 27 юли 2012 г. за разрешителната и контролна дейност на продуктите за пожарогасене по отношение на тяхната гасителна ефективност
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № 4 от 2003 г. за условията и реда за вписване в регистъра и изискванията към дейността на обменните бюра (дв, бр. 74 от 2003 г.)
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № н-15 от 2010 г. за условията, размерите и реда за изплащане на допълнителни възнаграждения за специфични условия при изпълнение на военната служба на военнослужещите и за специфични условия на труд на ...
 • Постановление № 158 от 24 юли 2012 г. за приемане на списък на продуктите, свързани с отбраната, и списък на изделията и технологиите с двойна употреба, които подлежат на контрол при внос
 • Правилник за изменение и допълнение на правилника за устройството и дейността на комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност (дв, бр. 43 от 2008 г.)
 • Правилник за изменение на правилника за устройството и дейността на националния институт за помирение и арбитраж (дв, бр. 35 от 2003 г.)
 • Решение за отпускане на пенсия за особени заслуги към държавата и нацията
 • Решение за отпускане на пенсия за особени заслуги към държавата и нацията
 • Решение по предложение за гласуване недоверие на министерския съвет на република България с министър-председател бойко борисов
 • Списък на изделията и технологиите с двойна употреба, които подлежат на контрол при внос
 • Списък на продуктите, свързани с отбраната
 • Споразумение за подкрепа на проекта между република България и "набуко газ пайплайн интернешънъл" гмбх и "набуко газ пайплайн България" - еоод, във връзка с тръбопроводната система набуко (ратифицирано със закон ...
 • Указ № 285 от 23.07.2012 г. за награждаване на г-н стефано бенацо - извънреден и пълномощен посланик на италианската република в република България, с орден "стара планина" първа степен
 • Указ № 286 от 26.07.2012 г. за обнародване на закона за изменение и допълнение на закона за рибарството и аквакултурите
 • Указ № 289 от 26.07.2012 г. за награждаване на г-н марк михилсен – извънреден и пълномощен посланик на кралство белгия в република България, с орден "стара планина" първа степен
 • Устройствен правилник на центъра за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи