27.02.2013 г.

Държавен вестник, бр. 19

Променени актове

 • Договор между правителството на република България и правителството на кралство мароко за взаимно насърчаване и защита на инвестициите
 • Меморандум за разбирателство между правителството на република България, представлявано от министъра на регионалното развитие и благоустройството, и правителството на република сърбия относно изпълнението на програмата за трансгранично сътрудничество ...
 • Наредба № 18 от 22 октомври 2007 г. за условията и реда за разпределяне на храни от интервенционни запаси за най-нуждаещи се лица (загл. изм. - дв, бр. 57 от 2011 г.)
 • Наредба № 5 от 20 април 2006 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на работниците по срочно трудово правоотношение или временно трудово правоотношение
 • Наредба за реда, начина и компетентните органи за установяване на критичните инфраструктури и обектите им и оценка на риска за тях

Нови актове

 • Решение за приемане оставката на Министерския Съвет
 • Указ № 32 от 25.02.2013 г. за възлагане на бойко методиев борисов да състави правителство
 • Допълнителен протокол към договора между правителството на Република България и правителството на кралство мароко за взаимно насърчаване и защита на инвестициите (ратифициран със закон, приет от 41-ото народно събрание на 11 май 2011 г. - дв ...
 • Меморандум за разбирателство между правителството на република България, представлявано от министъра на регионалното развитие и благоустройството, и правителството на република сърбия относно изпълнението на програмата за трансгранично сътрудничество ...
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № 18 от 2007 г. за условията и реда за разпределяне на храни от интервенционни запаси за най-нуждаещи се лица (дв, бр. 87 от 2007 г.)
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № 5 от 2006 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на работниците по срочно трудово правоотношение или временно трудово правоотношение (дв, бр. 43 от 2006 г.)
 • Наредба за реда за установяването и означаването на европейски критични инфраструктури в република България и мерките за тяхната защита
 • Постановление № 38 от 18 февруари 2013 г. за приемане на наредба за реда за установяването и означаването на европейски критични инфраструктури в република България и мерките за тяхната защита
 • Постановление № 44 от 22 февруари 2013 г. за одобряване на допълнителни бюджетни средства от централния бюджет за 2013 г. за честване на 135-годишнината от освобождението на България
 • Протокол за изменение на меморандума за разбирателство между правителството на република България, представлявано от министъра на регионалното развитие и благоустройството, и правителството на република сърбия за изпълнение на програмата за трансгранично ...
 • Решение № 107 от 15 февруари 2013 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от закона за подземните богатства - строителни материали - андезитобазалти, от находище "футула", разположено в землищата на ...
 • Решение № 121 от 21 февруари 2013 г. за даване на разрешение за частично прехвърляне на правата и задълженията, произтичащи от решение № 649 на министерския съвет от 2012 г. (дв, бр. 58 от 2012 г.) за издаване на разрешение за търсене и проучване на ...
 • Решение за възлагане на сметната палата да извърши одит на дейността на "топлофикация софия" - еад, за периода от 1 януари 2007 г. до 30 април 2013 г.
 • Решение за възлагане на сметната палата да извърши одит на контрола, упражняван от министерството на икономиката, енергетиката и туризма по отношение на дяловото разпределение на топлинна енергия за периода от 1 януари 2007 г. до 30 април 2013 г.
 • Решение за възлагане на сметната палата да извърши одит на регулирането на цените и контрола за спазването им, упражняван от дкевр по отношение на доставчиците на топлинна енергия, електроенергия, вода и природен газ за периода ...
 • Решение за избор на съдия в конституционния съд на република България
 • Решение за налагане мораториум върху всички действия на разпореждане и строителни дейности относно поземлени имоти, необходими за осъществяване на дейността на "водна учебна спортна база на национална спортна академия "васил левски" - несебър"
 • Указ № 26 от 15.02.2013 г. за насрочване на частичен избор за кмет на кметство синьо бърдо, община роман, област враца