14.03.2013 г.

Държавен вестник, бр. 26

Нови актове

  • Наредба № н-4 от 18 февруари 2013 г. за военномедицинска експертиза

Отменени актове

  • Наредба № н-2 от 8 февруари 2011 г. за военномедицинска експертиза на годността за военна служба в мирно време