22.03.2013 г.

Държавен вестник, бр. 29

Променени актове

 • Методика за определяне на резултатите от гласуването за народни представители
 • Наредба № 38 от 16 ноември 2004 г. за определяне на списъка на заболяванията, за чието домашно лечение националната здравноосигурителна каса заплаща лекарства, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели напълно или частично
 • Решение № 2152-нс от 13 март 2013 г. относно утвърждаване образците на изборните книжа за произвеждане на изборите за народни представители на 12 май 2013 г.

Нови актове

 • Инструкция № Із-547 от 11 март 2013 г. за условията и реда за дейността на дирекция "специална куриерска служба" на министерството на вътрешните работи по осигуряване на военна пощенска свръзка при бедствия, при въвеждане на режим "военно положение" ...
 • Методика за определяне на резултатите от гласуването за народни представители
 • Наредба № 79 от 11 март 2013 г. за придобиване на квалификация по професията "компютърен аниматор"
 • Наредба № 80 от 11 март 2013 г. за придобиване на квалификация по професията "помощник-инструктор по спортно-туристическа дейност"
 • Наредба № Із-553 от 12 март 2013 г. за реда за организиране и осъществяване на превантивен контрол от органите на пожарна безопасност и защита на населението на министерството на вътрешните работи
 • Наредба № н-5 от 11 март 2013 г. за определяне на реда за ползване и заплащане на медицинските дейности в болниците за долекуване, продължително лечение и рехабилитация в структурата на военномедицинската академия
 • Наредба за изменение на наредба № 38 от 2004 г. за определяне на списъка на заболяванията, за чието домашно лечение националната здравноосигурителна каса заплаща лекарства, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели напълно или ...
 • Решение № 10567 от 18 юли 2012 г. по административно дело № 14419 от 2011 г.
 • Решение № 2163-нс от 15 март 2013 г. относно приемане на методика за определяне на резултатите от гласуването в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.
 • Решение № 2168-нс от 16 март 2013 г. относно поправка на техническа грешка в решение № 2163-нс от 15 март 2013 г. на ЦИК
 • Решение № 2172-нс от 18 март 2013 г. относно поправка на техническа грешка в решение № 2163-нс от 15 март 2013 г. на ЦИК
 • Решение № 2175-нс от 19 март 2013 г. относно поправка в приложение № 7 от изборните книжа за изборите за народни представители, насрочени на 12 май 2013 г., утвърдени с решение № 2152-нс от 13 март 2013 г. на ЦИК
 • Указ № 51 от 07.03.2013 г. за освобождаване на бригаден генерал пламен маринов лилов от длъжността командир на 68-а бригада "специални сили" и удостояване на бригаден генерал пламен маринов лилов с висше офицерско звание "генерал-майор"
 • Указ № 52 от 07.03.2013 г. за награждаване на иван николов абаджиев с орден "стара планина" първа степен