5.03.2014 г.

Държавен вестник, бр. 19

Променени актове

 • Закон за административно-териториалното устройство на република България
 • Закон за администрацията
 • Закон за българската телеграфна агенция
 • Закон за конституционен съд
 • Закон за местното самоуправление и местната администрация
 • Закон за министерството на вътрешните работи
 • Закон за политическите партии
 • Закон за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление
 • Закон за радиото и телевизията
 • Закон за съдебната власт
 • Наказателен кодекс

Нови актове

 • Изборен кодекс
 • Указ № 37 от 05.03.2014 г. за обнародване на изборния кодекс