11.03.2014 г.

Държавен вестник, бр. 22

Променени актове

 • Закон за енергийната ефективност
 • Закон за кредитните институции
 • Закон за мерките срещу изпирането на пари
 • Закон за опазване на околната среда
 • Закон за пазарите на финансови инструменти
 • Закон за регионалното развитие
 • Наредба № 105 от 22 август 2006 г. за условията и реда за създаване, поддържане, достъп и ползване на интегрираната система за администриране и контрол
 • Наредба № 2 от 21 февруари 2011 г. за специалните изисквания за участие в одобрените схеми за национални доплащания и за специфично подпомагане
 • Наредба № 3 от 29 януари 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители
 • Наредба № 5 от 10 март 2010 г. за условията за допустимост за подпомагане на земеделските парцели по схеми за плащане на площ и за общите и регионални критерии за постоянни пасища
 • Наредба № 5 от 27 февруари 2009 г. за условията и реда за подаване на заявления по схеми и мерки за директни плащания (загл. изм. - дв, бр. 14 от 2010 г., в сила от 19.02.2010 г.)
 • Наредба № 8 от 14 юни 2001 г. за обема и съдържанието на устройствените планове (загл. изм. - дв, бр. 22 от 2014 г., в сила от 11.03.2014 г.)

Нови актове

 • Закон за ограничаване изменението на климата
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № 105 от 2006 г. за условията и реда за създаване, поддържане, достъп и ползване на интегрираната система за администриране и контрол (дв, бр. 82 от 2006 г.)
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № 2 от 2011 г. за специалните изисквания за участие в одобрените схеми за национални доплащания и за специфично подпомагане (дв, бр. 18 от 2011 г.)
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № 8 от 2001 г. за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове (дв, бр. 57 от 2001 г.)
 • Указ № 26 от 28.02.2014 г. за освобождаване на борислав кирилов костов от длъжността извънреден и пълномощен посланик на република България в република индия, в демократична социалистическа република шри ланка, в народна република бангладеш и във федер...
 • Указ № 27 от 28.02.2014 г. за назначаване на петко колев дойков за извънреден и пълномощен посланик на република България в република индия
 • Указ № 28 от 28.02.2014 г. за освобождаване на чавдар младенов николов от длъжността извънреден и пълномощен посланик на република България във федеративна република бразилия, в република колумбия, в република еквадор, в кооперативна република гвиана, ...
 • Указ № 29 от 28.02.2014 г. за назначаване на валери иванов йотов за извънреден и пълномощен посланик на република България във федеративна република бразилия
 • Указ № 33 от 04.03.2014 г. за назначаване на марин райков николов - извънреден и пълномощен посланик на република България в италианската република, и за извънреден и пълномощен посланик на република България в република сан марино със седалище в рим
 • Указ № 34 от 04.03.2014 г. за освобождаване на никола иванов карадимов от длъжността извънреден и пълномощен посланик на република България в кралство норвегия и в република исландия със седалище в осло
 • Указ № 35 от 04.03.2014 г. за назначаване на румяна тодорова митрева за извънреден и пълномощен посланик на република България в кралство норвегия
 • Указ № 39 от 05.03.2014 г. за обнародване на закона за ограничаване изменението на климата