7.03.2014 г.

Държавен вестник, бр. 20

Променени актове

 • Наредба № 13 от 23 юли 2001 г. за принудителното изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях от органите на дирекцията за национален строителен контрол
 • Наредба за реда и начина за информиране на работниците и служителите и за отпускане и изплащане на гарантираните вземания при несъстоятелност на работодателя
 • Постановление № 333 от 29 декември 2010 г. за приемане на план за развитие на въоръжените сили на република България
 • Постановление № 86 от 3 май 2010 г. за заплатите на военнослужещите и цивилните служители по закона за отбраната и въоръжените сили на република България и на държавните служители и лицата, работещи по трудово правоотношение по закона за министерството...
 • Правилник за прилагане на закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража

Нови актове

 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № 13 от 2001 г. за принудителното изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях от органите на дирекцията за национален строителен контрол (дв, бр. 69 от 2001 г.)
 • Постановление № 38 от 27 февруари 2014 г. за изменение и допълнение на наредбата за реда и начина за информиране на работниците и служителите и за отпускане и изплащане на гарантираните вземания при несъстоятелност на работодателя, приета с постановлен...
 • Постановление № 39 от 27 февруари 2014 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на министерския съвет за 2014 г.
 • Постановление № 40 от 27 февруари 2014 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на министерството на младежта и спорта за 2014 г.
 • Постановление № 41 от 27 февруари 2014 г. за одобряване на допълнителни плащания по бюджета на министерството на младежта и спорта за 2014 г. във връзка с увеличаване капитала на търговско дружество
 • Постановление № 42 от 27 февруари 2014 г. за одобряване на допълнителни разходи за предоставяне на еднократна финансова подкрепа на лица и семейства
 • Постановление № 43 от 27 февруари 2014 г. за изменение и допълнение на постановление № 86 на министерския съвет от 2010 г. за заплатите на военнослужещите и цивилните служители по закона за отбраната и въоръжените сили на република България и на държав...
 • Постановление № 44 от 27 февруари 2014 г. за изменение и допълнение на постановление № 333 на министерския съвет от 2010 г. за приемане на план за развитие на въоръжените сили на република България (дв, бр. 2 от 2011 г.)
 • Правилник за изменение и допълнение на правилника за прилагане на закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража (дв, бр. 9 от 2010 г.)
 • Решение № 104 от 27 февруари 2014 г. за признаване на сдружение "национален алианс за социална отговорност" за представителна организация на национално равнище в националния съвет за интеграция на хората с увреждания
 • Решение № 105 от 27 февруари 2014 г. за административно-териториалнA промянA в община нова загора, област сливен - присъединяване на едно населено място към друго населено място
 • Решение № 2555 от 24 февруари 2014 г. по административно дело № 15920 от 2013 г. (обн. - дв, бр. 20 от 2014 г.)
 • Решение за приемане на процедурни правила за избор на главен инспектор в инспектората към висшия съдебен съвет
 • Решение за приемане на процедурни правила за издигане на кандидатури, представяне и публично оповестяване на документи и изслушване на кандидати за главен инспектор в инспектората към висшия съдебен съвет