30.03.2014 г.

Държавен вестник, бр. 29

Нови актове

  • Правилник за организацията на дейността на централната избирателна комисия, структурата, функциите и организацията на работа на нейната администрация
  • Решение № 24 от 28 март 2014 г. относно приемане на правилник за организацията на дейността на централната избирателна комисия, структурата, функциите и организацията на работа на нейната администрация
  • Решение № 29-еп от 29 март 2014 г. относно утвърждаване образците на изборните книжа за произвеждане на изборите за членове на европейския парламент от република България на 25 май 2014 г.
  • Решение № 30-еп от 30 март 2014 г. относно утвърждаване на образец на изборна книга № 96 за произвеждане на изборите за членове на европейския парламент от република България