21.03.2014 г.

Държавен вестник, бр. 26

Променени актове

 • Закон за виното и спиртните напитки
 • Закон за водите
 • Закон за храните
 • Наредба № 19 от 9 декември 2004 г. за регистрация на пристанищата на република България

Нови актове

 • Женевска конвенция от 12 август 1949 г. за подобряване участта на ранените и болните в действащите въоръжени сили (ратифицирана с указ на президиума на нс № 181 от 22 май 1954 г.; изв., бр. 43 от 1954 г. в сила за България от 22 януари 1955 ...
 • Женевска конвенция от 12 август 1949 г. за подобряване участта на ранените, болните и претърпелите корабокрушение от състава на морските въоръжени сили (ратифицирана с указ на президиума на нс № 181 от 22 май 1954 г.; изв., бр. 43 от 1954 г....
 • Женевска конвенция от 12 август 1949 г. относно третирането на военнопленниците(ратифицирана с указ на президиума на нс № 181 от 22 май 1954 г.; изв., бр. 43 от 1954 г. в сила за България от 22 януари 1955 г. закон на нс от 16 февруари 1994 г. за о...
 • Закон за изменение и допълнение на закона за виното и спиртните напитки (дв, бр. 45 от 2012 г.)
 • Закон за изменение и допълнение на закона за водите (дв, бр. 67 от 1999 г.)
 • Закон за ратифициране на договора за търговия с оръжие
 • Наредба № 1 от 11 март 2014 г. за изискванията за производството и/или търговията с медикаментозни фуражи и/или с междинни продукти за производството им
 • Наредба за изменение и допълнение на наредба № 19 от 2004 г. за регистрация на пристанищата на република България (дв, бр. 111 от 2004 г.)
 • Решение за избиране на председател, заместник-председател и секретар и за разпределение на членовете на централната избирателна комисия
 • Указ № 44 от 14.03.2014 г. за обнародване на закона за изменение и допълнение на закона за виното и спиртните напитки
 • Указ № 45 от 14.03.2014 г. за обнародване на закона за изменение и допълнение на закона за водите
 • Указ № 46 от 14.03.2014 г. за обнародване на закона за ратифициране на договора за търговия с оръжие
 • Указ № 53 от 20.03.2014 г. за назначаване на членове на централната избирателна комисия
 • Указ № 54 от 20.03.2014 г. за насрочване на избори за членове на европейския парламент от република България