5.08.2014 г.

Държавен вестник, бр. 64

Променени актове

  • Наредба № 15 от 21 май 2010 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 4.1. "развитие на рибарските области", подмярка 4.1.а. "финансова подкрепа за прилагане на местните стратегии за развитие и покриване на текущит...

Нови актове

  • Двугодишно споразумение за сътрудничество между министерството на здравеопазването на република България и регионалния офис за европа на световната здравна организация 2014 - 2015 г.(одобрено с решение № 486 от 10 юли 2014 г. на министерския съвет....
  • Наредба № 8121з-344 от 25 юли 2014 г. за назначаване на държавна служба в министерството на вътрешните работи
  • Наредба за изменение и допълнение на наредба № 15 от 2010 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 4.1. "развитие на рибарските области", подмярка 4.1.а. "финансова подкрепа за прилагане на местните стратегии за р...
  • Постановление № 216 от 25 юли 2014 г. за приемане на списък на продуктите, свързани с отбраната, и списък на изделията и технологиите с двойна употреба, които подлежат на контрол при внос
  • Списък на изделията и технологиите, които подлежат на контрол при внос
  • Списък на продуктите, свързани с отбраната