6.08.2014 г.

Държавен вестник, бр. 65

Променени актове

 • Закон за държавния бюджет на република България за 2014 г.
  Закон за енергията от възобновяеми източници

Нови актове

 • Инструкция № I-4 от 8 юли 2014 г. за взаимодействие между държавната агенция "национална сигурност" и комисията за защита на конкуренцията
  Решение № 13 от 31 юли 2014 г. по конституционно дело № 1 от 2014 г.
  Указ № 195 от 29.07.2014 г. за назначаване на сергей пенчев мичев - извънреден и пълномощен посланик на република България в република индонезия, и за извънреден и пълномощен посланик на република България в бруней даруссалам със седалище в джакарта
  Указ № 196 от 29.07.2014 г. за назначаване на петко колев дойков - извънреден и пълномощен посланик на република България в република индия, и за извънреден и пълномощен посланик на република България в република малдиви със седалище в делхи
  Указ № 200 от 05.08.2014 г. за назначаване на служебно правителство
  Указ № 201 от 05.08.2014 г. за разпускане на хLII народно събрание и насрочване на избори за народно събрание
  Указ № 202 от 05.08.2014 г. за определяне наименованията, границите и номерацията на изборните райони за произвеждане на избори за народни представители

Променени актове

 • Закон за държавния бюджет на република България за 2014 г.
 • Закон за енергията от възобновяеми източници

Нови актове

 • Инструкция № I-4 от 8 юли 2014 г. за взаимодействие между държавната агенция "национална сигурност" и комисията за защита на конкуренцията
 • Решение № 13 от 31 юли 2014 г. по конституционно дело № 1 от 2014 г.
 • Указ № 195 от 29.07.2014 г. за назначаване на сергей пенчев мичев - извънреден и пълномощен посланик на република България в република индонезия, и за извънреден и пълномощен посланик на република
 • България в бруней даруссалам със седалище в джакарта
 • Указ № 196 от 29.07.2014 г. за назначаване на петко колев дойков - извънреден и пълномощен посланик на република България в република индия, и за извънреден и пълномощен посланик на република България в република малдиви със седалище в делхи
 • Указ № 200 от 05.08.2014 г. за назначаване на служебно правителство
 • Указ № 201 от 05.08.2014 г. за разпускане на хLII народно събрание и насрочване на избори за народно събрание
 • Указ № 202 от 05.08.2014 г. за определяне наименованията, границите и номерацията на изборните райони за произвеждане на избори за народни представители