22.08.2014 г.

Държавен вестник, бр. 70

Нови актове

  • Наредба № 18 от 1 август 2014 г. за утвърждаване на медицински стандарт "имунологична подготовка при трансплантация на органи, тъкани и клетки"
  • Наредба № 3 от 5 август 2014 г. за изискванията за реда и начина за инвентаризация на оборудване, съдържащо полихлорирани бифенили, маркирането и почистването му, както и за третирането и транспортирането на отпадъци, съдържащи полихлорирани бифенили
  • Постановление № 250 от 15 август 2014 г. за преобразуване на националния комитет по профилактика на синдрома на придобитата имунна недостатъчност и полово предавани болести в национален съвет по превенция на синдрома на придобитата имунна недостатъчнос...
  • Споразумение за предоставяне на консултантски услуги между министерството на здравеопазването на република България и международната банка за възстановяване и развитие(ратифицирано със закон, приет от 42-то народно събрание на 25 юли 2014 г. - дв, ...
  • Указ № 212 от 08.08.2014 г. за награждаване на г-н матиас хьопфнер - германски гражданин, с орден "стара планина" първа степен
  • Указ № 213 от 08.08.2014 г. за награждаване на г-н филип отие - френски гражданин, с орден "стара планина" първа степен
  • Указ № 215 от 18.08.2014 г. за назначаване на сергей пенчев мичев - извънреден и пълномощен посланик на република България в република индонезия, и за извънреден и пълномощен посланик на република България в демократична република източен тимор със сед...

Отменени актове

  • Наредба № 43 от 26 август 2010 г. за утвърждаване на медицински стандарт "имунологична подготовка при трансплантация на органи, тъкани и клетки"
  • Правилник за работата на националния комитет за профилактика на спин и полово предавани болести